Przyznawanie patentu a udana komercjalizacja – jak to wygląda w firmie, uczelni oraz start-upie? Część I

Procedura uzyskania patentu w Polsce, Europie, czy w innych krajach, a już w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej nie jest łatwa ani szybka. Urzędy Patentowe podają, że średnio cały proces, w jednym urzędzie trwa od 3 do 5 lat. W ciągu tego okresu, wynalazca żyje w ciągłej niepewności czy ktoś już nie wpadł na identyczne rozwiązanie, które może zrewolucjonizować obecny świat i poprawić jakość życia. W zamian za poświęcony czas, włożoną w badania pasję, poświęcenie swojego życia osobistego wynalazca otrzymuje czas pełen niepewności i oczekiwania na korespondencję z Urzędu Patentowego. Poza tymi emocjami w parze idą kwestie finansowe. W naszym kraju zgłoszenie kosztuje 500 PLN, zagraniczne zgłoszenia zaczynają się od kilku do kilkunastu tysięcy PLN. Do tego dochodzą koszty tłumaczenia zgłoszenia, ewentualnej walidacji rozwiązania w wybranych krajach, opłaty za utrzymanie patentu w mocy oraz w większości przypadków obsługi przez kancelarię patentową. Sumując wszystkie opłaty, można powiedzieć, że koszty uzyskania patentu zaczynają się od 10 000 PLN. A to dopiero początek jednej z dróg wiodącej do komercjalizacji.

Komercjalizacja w dużej firmie farmaceutycznej

Komercjalizacja swojego rozwiązania, pracując dla dużej prywatnej instytucji wygląda inaczej niż w przypadku uczelni czy start-upu (co zostanie opisane w kolejnych częściach postu). We wszystkich przypadkach zostanie opisany proces komercjalizacji leku na raka, jako przykład tego samego wynalazku.

Pracownicy danej firmy pracują cały czas nad znalezieniem nowego leku na raka, który będzie mniej toksyczny dla pacjentów, lecz równie skuteczny lub skuteczniejszy od istniejących już na rynku rozwiązań. Równolegle z rozpoczęciem postępowania patentowego przeprowadza się niekomercyjne i komercyjne badania kliniczne, które dostarczają danych firmie o skuteczności leku oraz zawężają lub rozszerzają spektrum zastosowania substancji. Po około 5 latach od złożenia zgłoszenia przychodzi decyzja z Urzędu Patentowego, która może być negatywna lub pozytywna. W przypadku negatywnej decyzji wynalazcy szukają innego zastosowania i przystępują do ponownego zgłoszenia. W przypadku pozytywnej decyzji przeprowadzane badania trwają dalej, aż do etapu zakończenia badań klinicznych, a następnie wprowadzają lek na rynek. Od momentu rozpoczęcia prac nad danym lekiem mija średnio 13 lat. Oznacza to, że dane przedsiębiorstwo farmaceutyczne ma średnio 7 lat na pokrycie wszystkich kosztów poniesionych w procesie stworzenia nowego leku na raka oraz zarobienia na nim. Po upływie 20 lat inne firmy mogą zacząć produkować wynalezioną substancję bez sankcji prawnych.

Druga część artykułu już wkrótce.