Blog

A może „transferowa” check lista…

Część osób listę zakupów czy plan zadań, które ma do zrobienia w pracy przygotowuje zawsze. Dla innych to zbędna strata czasu, ale czy zawsze tak jest… Warto przygotować standardową check listę przy przystępowaniu do pisania wniosku grantowego, nawiązywaniu współpracy badawczej, współpracy przy pracy zleconej oraz wszelkich innych formach współpracy, które będą rodziły zobowiązania. Z perspektywy …

A może „transferowa” check lista… Read More »

Przyznawanie patentu a udana komercjalizacja – jak to wygląda w firmie, uczelni oraz start-upie? Część II

W poprzedniej części publikacji, została Państwu przybliżona ścieżka komercjalizacji leku na raka w firmie farmaceutycznej. W II części zostanie omówiony, na tym samym przykładzie wygląd takiego procesu na Uczelni Wyższej. Komercjalizacja na Uczelni Wyższej Proces komercjalizacji na Uczelni Wyższej wygląda nieco inaczej niż w firmie, co wynika głównie z charakteru działalności tej instytucji. W celu …

Przyznawanie patentu a udana komercjalizacja – jak to wygląda w firmie, uczelni oraz start-upie? Część II Read More »

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część druga)

Członkowie zespołów naukowych prowadzących prace badawczo-rozwoje powinni dążyć do budowania i podnoszenia kompetencji z zakresu poprawnego tworzenia MVP.  Posiadanie umiejętności w tym obszarze pozwala zwiększać efektywność uzyskiwanych rezultatów w prowadzonych projektach badawczo-rozwojowych, w szczególności tych o charakterze komercyjnym. W tym celu warte zainteresowania są narzędzia zgodne z założeniami metody Lean Startup. Poprzez swoją logikę i …

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część druga) Read More »

Przyznawanie patentu a udana komercjalizacja – jak to wygląda w firmie, uczelni oraz start-upie? Część I

Procedura uzyskania patentu w Polsce, Europie, czy w innych krajach, a już w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej nie jest łatwa ani szybka. Urzędy Patentowe podają, że średnio cały proces, w jednym urzędzie trwa od 3 do 5 lat. W ciągu tego okresu, wynalazca żyje w ciągłej niepewności czy ktoś już nie wpadł na …

Przyznawanie patentu a udana komercjalizacja – jak to wygląda w firmie, uczelni oraz start-upie? Część I Read More »

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część pierwsza)

W artykule pt. „Technology Readiness Level – co łączy projekty GUMed z projektami kosmicznymi?” poruszyłem temat określania poziomu gotowości technologicznej opracowanych wynalazków. Dzisiejszy wpis poświęcony jest prawdopodobnie najistotniejszemu etapowi rozwoju technologii związanego z prototypowaniem – TRL 4 czyli opracowaniu tak zwanego MVP. Zachowanie rozsądku w wydawaniu pieniędzy jest cnotą pożądaną w każdym gospodarstwie domowym będąc …

Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część pierwsza) Read More »

Skąd brać kasę, czyli o źródłach finansowania

Masz pomysł. Zrobiłaś/eś badanie rynku – nikt jeszcze nie wprowadził takiego rozwiązania. Oczyma wyobraźni widzisz już artykuły w branżowych magazynach, że Twój produkt zrewolucjonizował świat, uratował komuś życie. Albo, że wchodzisz do apteki, a na półce leży produkt bazujący na Twoim rozwiązaniu. Tylko skąd wziąć kasę? Gdzie znaleźć finansowanie, które umożliwi przeprowadzenie odpowiednich badań? W …

Skąd brać kasę, czyli o źródłach finansowania Read More »

Najpierw zgłoszenie patentowe potem publikacja

Zespół naukowy planujący wdrożenie danego rozwiązania na rynek, powinien odpowiednio zaplanować terminarz publikacji dotyczących istoty opracowywanego wynalazku, już na początkowym etapie prowadzonych badań. Urząd patentowy udziela prawa ochronnego na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest nowość wynalazku, zgłaszanego do ochrony patentowej. …

Najpierw zgłoszenie patentowe potem publikacja Read More »

Czekając na jednorożca

Genialna myśl czy żmudna praca, który z tych aspektów daje większe szanse na innowacje na skalę globalną? Czy na powstawanie innowacyjnych rozwiązań jest jakaś metoda lub przepis, który gwarantuje sukces. Przekornie i tak i nie… Wracając jeszcze do tytułowego „jednorożca” krótkie wyjaśnienie, co to jest. To przełomowa technologia, która rewolucjonizuje działania w danej branży, segmencie …

Czekając na jednorożca Read More »

Czy każdy wynalazek to innowacja?

Warto w pierwszym kroku odpowiedzieć na pytanie czym jest wynalazek a czym innowacja. Wynalazek to nowe, oryginale rozwiązanie o charakterze technicznym, opierając się na definicji urzędowej, przedmiot wynalazku może być objęty ochroną patentową. Innowacja natomiast najczęściej definiowana jest jako wdrożenie nowego lub udoskonalanego produktu/wyrobu/usługi/procesu w praktyce gospodarczej/organizacji. Już same definicje wskazują, że nie są to …

Czy każdy wynalazek to innowacja? Read More »

Technology Readiness Level – co łączy projekty GUMed z projektami kosmicznymi?

Efektywna realizacji projektów badawczo-rozwojowych ze względu na jej wieloaspektową naturę wymaga kompleksowego planowania i kontroli realizacji działań. Aby skutecznie zarządzać projektami oraz zrozumiale komunikować się z partnerami zaangażowanymi w proces komercjalizacji warto używać wszelkich narzędzi, które mogą usprawnić te procesy. Niewątpliwie do rozwiązań, bez których trudno jest wyobrazić sobie prace innowatorów należy Technology Readiness Level …

Technology Readiness Level – co łączy projekty GUMed z projektami kosmicznymi? Read More »