Zestaw diagnostyczny do oceny
ryzyka rozwoju zakażenia u pacjentów
z bakteriurią

Prototyp urządzenia do jakościowego rozróżniania  bakterii  patogennych, niepatogennych i zanieczyszczających próbki moczu

Opiekun projektu: Marcin Stolarek