Nakładka ekranująca do dermoskopów

Nakładka ekranująca do dermoskopów wyposażonych w magnesy,  eliminująca wpływ pola magnetycznego na funkcjonowanie
kardiologicznych urządzeń wszczepialnych.

Opiekun projektu: Marcin Stolarek