Innowacyjne urządzenie do
wykonywania biopsji tkanek miękkich  ludzkich i zwierzęcych


Urządzenie do biopsji gruboigłowej tkanek miękkich ludzkich   i zwierzęcych, umożliwiające pobranie jednorazowo tkanki zdrowej  i patologicznej.

Opiekun projektu: Marcin Stolarek