Czym jest EIT i jak wspomaga Innowatorów? Część I

Szanowni Państwo z najbliższym cyklu artykułów poświęconym EIT przybliżymy Państwu tematykę związaną z EIT w tym czym jest EIT, jaka jest działalność tej organizacji, jakie korzyści płyną z dołączenia do tej organizacji oraz jak EIT zmienia się by wspomóc swoich partnerów.

EIT czyli Europejski Instytut Technologii powstał w 2008r. i jest niezależną jednostką Unii Europejskiej. Powstanie tej jednostki przyczyniło się do zwiększenia potencjału Europy w zakresie innowacyjności i zdolności konkurowania na rynku światowym, co sprzyja tworzeniu miejsc pracy i budowania dobrobytu. Aby tego dokonać EIT skupiło się na ułatwieniu współpracy pomiędzy trzema sektorami odgrywającymi pierwszorzędną rolę w dziedzinie innowacji. Tymi sektorami były i do tej pory są sektory przedsiębiorstw, szkolnictwa i badań naukowych.

Nie od dziś wiadomo, że świat zmaga się z różnymi tematycznie, globalnymi problemami, których jedna jednostka nie jest w stanie rozwiązać. Dlatego też Europejski Instytut Technologii skoncentrował się na konkretnych kategoriach problemów społecznych tworząc następujące podjednostki:

 • EIT Climate-KIC: działa w zakresie prac nad bez emisyjną gospodarką,
 • EIT Digital: działa w zakresie transformacji cyfrowej,
 • EIT Food: działa w zakresie innowacji i produkcji żywności,
 • EIT Health: działa w zakresie polepszenia opieki zdrowotnej i powstania innowacyjnych technologii wspierających prowadzenie zdrowego trybu życia,
 • EIT InnoEnergy: działa w zakresie osiągniecia zrównoważonej przyszłości energetycznej w EU,
 • EIT Manufacturing: działa w zakresie wzmacniania i zwiększania konkurencyjności europejskiego przemysłu wytwórczego,
 • EIT Raw Materials: działa w zakresie przekształcania dostępnych w surowców w inne,
 • EIT Urban Mobility: działa w zakresie przekształcania obecnego transportu miejskiego na bardziej inteligentny, ekologiczny i zintegrowany,
 • EIt Culture & Creavity: działa w zakresie przekształcania europejskich sektorów kultury i kreatywności oraz przedsiębiorstw.

Każda z tych podjednostek pozwalana na stworzenie dynamicznych partnerstw przy udziale wielu krajów, a tym samym pozwala na przystąpienie do wspólnoty wiedzy i innowacji. Do zadań wspólnoty należy:

 • opracowywanie nowatorskich produktów i usług oraz wdrażanie ich na rynek,
 • zapoczątkowywanie powstawania nowych firm,
 • szkolenie nowego pokolenia przedsiębiorców.

W takim razie jak działa EIT i jakie korzyści płyną z bycia członkiem z jednej ze wspólność wiedzy i innowacji?

Każda ze wspólnot wiedzy i innowacji (podjednostek EIT) ustala strategie edukacyjne, przedsiębiorcze i innowacyjne, określające działania, które przyczyniają się do integracji trójkąta wiedzy.

Działania te są określone w indywidualnych umowach ramowych o partnerstwie i szczegółowych umowach o dotacje podpisanych ze wspólnotami wiedzy i innowacji. Pierwsza z nich ustanawia długoterminową współpracę i określa jej warunki, a także ogólne warunki, prawa i obowiązki mające zastosowanie do konkretnych dotacji, które mogą być przyznawane przez EIT na działania w ramach umowy ramowej o partnerstwie, która jest zawierana na okres siedmiu lat.

Członkowie poza realizacją projektów w międzynarodowych partnerstwach czerpią również korzyści ze współpracy stron zainteresowanych do których należą:

 • firmy,
 • przedsiębiorcy,
 • eksperci,
 • organy administracji publicznej (na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym),
 • Naukowcy,
 • Studenci,
 • Czy też szkoły wyższe.

Na temat pozostałych korzyści znajdą Państwo informacje w następnym wpisie pt.: Czym jest EIT i jak wspomaga Innowatorów? Część II.