Europejski patent dla naukowców GUMed

Europejski Urząd Patentowy (EPO) wydał decyzję o przyznaniu patentu dla wynalazku pt. „A method for monitoring of amino acids in biological material”. Zespół badaczy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr hab. Lucyna Konieczna i dr Maciej Niedźwiecki opracował innowacyjną metodę oznaczania aminokwasów w materiale biologicznym. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod diagnostycznych pobrane próbki materiału biologicznego poddawane są szybkiej, prostej i bezrozpuszczalnikową procedurze przygotowania ich do analizy chromatograficznej cieczowej. Wyniki uzyskanych poziomów aminokwasów w analizowanej próbce są następnie poddawane analizie porównawczej z wynikami uzyskanymi w grupie referencyjnej. Dzięki temu możliwa jest interpretacja wyników w kierunku rozpoznania lub przebiegu chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, zespołu nerczycowego oraz cukrzycy.