Czym jest EIT i jak wspomaga Innowatorów? Część III

Wraz z zmieniającym się światem biznesu i nauki również zmienia się EIT. W tym wpisie przedstawione zostaną Państwu zmiany zachodzące zmiany w Europejskim Instytucie Technologii.

EIT jest instytucją o dużym potencjale innowacyjnym zarówno naukowym jak i biznesowym. Aby ułatwić wprowadzanie na rynek programów edukacyjnych, innowacyjnych oraz biznesowych EIT podjęło decyzję o otworzeniu się na inne programy.

Dawniej EIT było zamkniętą siecią, do której nie łatwo było się dostać. A przynależenie do sieci EIT wiązało się z aplikowaniem o projekty tylko wewnątrz tej sieci, a środki pochodziły tylko z EIT. Aktualnie EIT postawiło na zmiany. Oznacza to otworzenie się na inne możliwości aplikowania o projekty finansowane z poza EIT, miedzy innymi Horizon Europe 2024.

A jak to wygląda w praktyce i czym różni się od poprzedniego modelu funkcjonowania, dowiedzą się Państwo poniżej.

Kiedyś, partnerzy EIT mogli aplikować o projekty tylko wewnątrz tej instytucji, czyli pomiędzy partnerami. Konsorcja jakie wtedy powstawały, oczywiście mogły starać się o dodatkowe finansowanie z innych środków, jednakże rzadko kiedy udawało się uzyskać 2 finansowania. Również, dawniej aplikacja o projekty z 2 różnych źródeł oznaczała założenie 2 różnych konsorcjów, z uwagi na niespełnianie wymagań.

Aktualnie, dzięki wprowadzonym zmianom, partnerzy EIT mogą aplikować jako jeden konsorcjant i dobrać innych konsorcjantów z poza sieci EIT. Sieć kontaktów EIT, pozwala na zbudowanie odpowiedniego konsorcjum w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo, kilku partnerów EIT może aplikować o projekt jako EIT i dobrać do grupy partnerów inne interesujące jednostki. Patrząc również na finansowanie projektów z EIT a źródeł zewnętrznych, właśnie te drugie są o wiele bardziej opłacalne pod względem finansowym.

Jednakże czy to wszystkie zmiany?

Nie. Zdecydowanie nie.

Europejski Instytut Technologii będzie się zmieniał wraz ze zmianą rynkowych potrzeb. Aktualnie instytucja kładzie duży nacisk na pomoc wszelkim start-upom w ich rozwoju oraz przetrwaniu na rynku. Na resztę nadchodzących zmian, muszą Państwo zaczekać.