Czym jest EIT i jak wspomaga Innowatorów? Część II

Szanowni Państwo w poprzedniej części „Czym jest EIT Health i jak wspomaga Innowatorów. Część I” została przybliżona Państwu instytucja EIT. W II części publikacji zostaną zawarte informacje dotyczące rodzajów partnerstw oraz dotychczasowe korzyści jakie płynęły z przynależności do EIT.

EIT pomimo składania się z 9 podjednostek, został również podzielony na regiony. Wyróżnia się następujące regiony: Austrii, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Niemiec, Belgii i Holandii, InnoStars (Węgier, Polski, Portugalii oraz Włoch). Podziały te zostały dokonane na podstawie różnic w poziomie innowacyjności różnych krajów.

Zatem, jak można dołączyć do EIT?

Dołączenie do jednej z 9 podjednostek Europejskiego Instytutu Technologii nie jest proste, lecz nie niemożliwe. W celu dołączenia do EIT należy skontaktować się z regionalnym ośrodkiem EIT HUB lub odwiedzić stronę interesującej nas jednej z dziewięciu podjednostek. Wybrana podjednostka EIT, po zapoznaniu się ze specyfiką działalności Państwa instytucji oraz kilku spotkaniach, podejmuje decyzję na spotkaniu wszystkich partnerów czy przyjąć kandydata do sieci EIT czy też go odrzucić. Do EIT można dołączyć na kilka sposobów:

  • EIT HUB – Jako ośrodek regionalnego centrum ekosystemu innowacji, wspierające rozwój innowacyjnych start-upów i zwiększające liczbę wspólnych projektów z Unią Europejską;
  • Network Partner – Do zadań tego Partnera należy promowanie EIT oraz udział w wybranych wydarzeniach;
  • Associate Partner – Zadaniem Partnera Zrzeszonego poza aplikacjami o nowe projekty, braniem udziału w spotkaniach partnerów regionalnych jak i wszystkich jest również promowanie EIT. Dodatkowo ten typ Partnera jest uprawniony do podejmowania decyzji na spotkaniach partnerów regionalnych;
  • Core Partner – Główny Partner pełni takie same zadania jak Associate Partner. Dodatkowo ma on możliwość podejmowania decyzji na spotkaniach wszystkich Partnerów danej podjednostki.

Dotychczas, dołączenie do sieci EIT było równoznaczne z dołączeniem do zamkniętej grupy innowatorów, którzy starają się znaleźć rozwiązania w na najpilniejsze problemy w wybranych dziedzinach oraz wdrażają wynalezione technologie na rynek. Do tej grupy należą między innymi: firmy małe i duże, start-upy, spin-off, uniwersytety, lokalne władze, fundacje i instytuty badawczo-naukowe.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie jakie korzyści przynosi przynależność do EIT?

Europejski Instytut Technologii oferuje:

  • Współpracę w międzynarodowych i interdyscyplinarnych konsorcjach;
  • Dostęp do specjalistycznych kursów oraz programów służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i rozwijaniu umiejętności biznesowych;
  • Sieć kontaktów do firm, instytucji naukowo-badawczych, uniwersytetów;
  • Możliwość aplikowania o atrakcyjne projekty;
  • Zwiększenie szans na wdrożenie wynalezionej technologii na rynek.

W ostatniej części poświęconej EIT, zostaną przybliżone Państwu zmiany jakie zaszły w tej Instytucji.