Hackathon FarU – relacja z wydarzenia

3 dni pracy, 5 ścieżek tematycznych, 15 interdyscyplinarnych zespołów, trenerzy i eksperci. Uczelnie Fahrenheita po raz pierwszy zorganizowały hackathon, który nie tylko wspierał przedsiębiorczość i rozwój pomysłów w ramach ścieżek tematycznych, ale też międzyuczelnianą współpracę i synergię.

Hackathon FarU odbył się w dniach 17-19.11.2023 w Gmachu Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej. W rywalizację mogli włączyć się wszyscy członkowie społeczności Uczelni Fahrenheita: pracownicy naukowi, dydaktyczni, administracyjni oraz doktoranci i studenci. 

W hackathonie wzięły udział 63 osoby, w tym 65% stanowili studenci, 19% doktoranci, a 16% łącznie pracownicy naukowi i administracyjni z trzech pomorskich uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczestnicy zostali podzieleni na 15 zespołów i przydzieleni do poszczególnych ścieżek tematycznych. Opracowywane projekty miały odpowiadać na następujące wyzwania: Ekosystem współpracy w ramach FarU i Pomorza, zmiany cywilizacyjne, energia a zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i jakość żywności, FarU na rzecz morza.

Demo Day hackathonu oraz ogłoszenie wyników odbyło się 19 listopada w Auli Politechniki Gdańskiej. Trzy zwycięskie zespoły zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska (dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita), dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), dr hab. inż. Jacek Barański (profesor w Instytucie Energii Politechniki Gdańskiej), dr Ewa Szymczak, prof. UG (dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego), Wojciech Drewczyński (współtwórca i CEO międzynarodowego akceleratora Space3ac) oraz Michał Misztal.

Nagrody wręczyli prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. D. Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej oraz dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

I miejsce zajął projekt „SEA MATH” zgłoszony przez fizyków i matematyków z Uniwersytetu Gdańskiego. Laura Grzonka, Jakub Gnyp, Dagmara Kurkowska, Marcin Marciniak i Małgorzata Szczekocka opracowali modele matematyczne do optymalizacji projektowania i konstrukcji morskich farm wiatrowych.

Na II miejscu uplasował się projekt „Zielona Płyta” pomysłu Amelii Dolińskiej (UG), Pauliny Duch-Żebrowskiej (PG), Jakuba Jabłońskiego (UG), Kornelii Wilk (PG) i Krzysztofa Ziółkowskiego (UG). Inicjatywa zakłada utworzenie hubu kompetencyjnego, wspierającego modernizację bloków z wielkiej płyty ze zwiększeniem wydajności energetycznej i cieplnej budynków.  

III miejsce otrzymali autorzy projektu „DepressionControlApp”: Szymon Bierzanowski (PG), Adrianna Czerwińska (PG), Krzysztof Pietruczuk (GUMed) i Wojciech Rusinek (UG). Aplikacja byłaby kompleksowym wsparciem dla osób zmagających się z depresją, obejmującym m.in. analizę danych biometrycznych, możliwość indywidualizacji terapii i szybki kontakt z centrum pomocy.

Gratulujemy zwycięzcom i organizatorowi Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita (FarU).