XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Ruszył nabór zgłoszeń do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.
Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
Pięciu laureatów nagród głównych zaprezentuje swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu Laureatów w Genewie.

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2024 r.

RODO

REGULAMIN KSW XIV

oświadczenie 2023_24

formularz zgłoszeniowy

Źródło: https://tu.kielce.pl/xiv-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/