Pierwszy patent europejski o jednolitym skutku dla GUMed

Z przyjemnością informujemy, iż  Europejski Urząd Patentowy (EPO) po raz pierwszy w historii udzielił patentu europejskiego o jednolitym skutku (Unitary Patent, UP) dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wynalazek pt. ”Novel method for the isolation of biogenic amines from biological matricles”. Twórcami rozwiązania są: dr hab. Ilona Olędzka,  dr hab. Natalia Miękus-Purwin,  dr hab. Alina Plenis, prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr hab. Piotr Kowalski
Patent europejski o jednolitym skutku, zwany potocznie patentem jednolitym, to nowy typ patentu europejskiego, obejmujący swym zasięgiem grupę państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), które spełniły warunki przystąpienia do systemu. Rejestracja przez EPO jednolitego patentu europejskiego jest możliwa dla 17 państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Włoch, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Portugalii, Szwecji i Słowenii. Jest to prawo wyłączne o jednolitym charakterze, zatem wszystkie działania jego dotyczące wywierają jednakowy efekt jednocześnie we wszystkich państwach, dla których został zarejestrowany jednolity skutek .Patent europejski o jednolitym skutku różni się zatem od klasycznego patentu europejskiego, który po walidacji w wybranych państwach stanowi wiązkę niezależnych patentów krajowych, podlegających odrębnym regulacjom krajowym i niezależnemu rozporządzaniu. Możliwe jest również wybranie do ochrony dodatkowych krajów, które nie podpisały Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. W tym celu w dalszym ciągu konieczne jest przeprowadzenie procedury walidacji przed krajowym urzędem patentowym danego kraju.

Więcej informacji o patencie jednolitym na stronie:  https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/jednolity-system-patentowy-i-jednolity-sad-patentowy