EIT Health Summit 2024 w Rotterdamie

Europejski Instytut Innowacji i Technologii – pion EIT Health, który zajmuje się zapewnieniem obywatelom Unii Europejskiej lepszych możliwości w zakresie zdrowia, co roku organizuje spotkania „na szczycie”. W tym roku EIT Health Summit odbędzie się w Rotterdamie w dniach 18-19.04.

Agenda spotkania zakłada sesje otwarte (plenary sessions), jak i dla wybranych tematów (breakout sessions), na których zostaną poruszone między innymi poniższe kwestie:

  • Przekształcanie wspólnych problemów we wspólne działania
  • Innowacja zaczyna się od zarządzania zmianami
  • W jaki sposób globalne firmy farmaceutyczne i innowacyjne start-upy w dziedzinie cyfrowego zdrowia mogą współpracować?
  • EHDS: Jak przyspieszyć przejście na zaufane udostępnianie danych
  • Wykorzystanie technologii w celu zapewnienia zrównoważonej opieki kardio-onkologicznej 
  • Innowacyjna harmonizacja opieki zdrowotnej: wypełnianie luk w celu zapewnienia lepszej opieki
  • Kształtowanie jutra: wizjonerska transformacja opieki zdrowotnej

W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele europejskich firm, uniwersytetów, instytucji publicznych, start-upy, naukowcy, czy studenci z sieci EIT Health Alumni. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Istnieje możliwość rejestracji na EIT Health Summit do 15 marca 2024 na stronie: https://summit.eithealth.eu/