Pomorskie Sztormy 2024!

Trwa głosowanie w tegorocznej edycji Sztormów Pomorza, konkursu organizowanego przez Wyborcza.pl Trójmiasto.

W kategorii Sztorm Naukowy nominowana jest lek. Ewa Pawłowska z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed – autorka aplikacji HORUS, wspomagającej leczenie chorych na raka płuca.

Aplikacja HORUS pozwala nie tylko utrzymać stały kontakt między pacjentem a onkologiem, pomiędzy zaplanowanymi ambulatoryjnymi wizytami, ale również umożliwia szybsze wykrycie ewentualnej wznowy nowotworu. Dzięki zastosowaniu opracowanej technologii, do lekarza wysyłany jest alert sygnalizujący o możliwości wystąpienia wznowy nowotworu u danego pacjenta, daje to możliwość na szybkie umówienie wizyty kontrolnej i przeprowadzenie specjalistycznych badań, znacznie zwiększając szanse na przeżycie pacjenta.

Opracowanie aplikacji HORUS możliwe było dzięki finansowaniu programu MEiN „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w GUMed przez Centrum Transferu Technologii z funduszy europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Sztorm Naukowy to nagroda dla najlepszych pomorskich naukowców, którzy umiejętność prowadzenia badań potrafią połączyć z pozyskiwaniem finansowania, praktycznym stosowaniem opracowanych rozwiązań oraz organizacją współpracy pomiędzy światem nauki i światem biznesu.

Swój głos na aplikację HORUS oddać można do 18 marca br., za pośrednictwem strony: https://tiny.pl/dxs7f