Kolejny patent dla Badaczy GUMed

Z przyjemnością informujemy, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał dokument patentowy dla wynalazku pt. „Nakładka ekranująca do dermoskopów wyposażonych w magnesy do zastosowania u pacjentów posiadających kardiologiczne elektroniczne urządzenia wszczepialne”. Rozwiązanie powstało jako efekt pracy zespołu naukowców z II Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca oraz Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii a także z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechniki Gdańskiej.
Twórcami wynalazku są:  dr Grzegorz Sławiński, prof. dr hab. Grzegorz Raczak, prof. dr hab. Ewa Lewicka, dr Martyna Sławińska, dr hab n. med. Michał Sobjanek, prof. dr hab. Roman J. Nowicki i dr Zbigniew Usarek.
Dermoskop (dermatoskop) to urządzenie diagnostyczne zaprojektowane aby zapewnić precyzyjne badanie zmian skórnych występujących na skórze pacjenta. Nowoczesne dermoskopy charakteryzują się ergonomiczną konstrukcją oraz mobilnym rozmiarem, który zapewnia przeprowadzenie badania w różnych warunkach niezależnie od umiejscowienia zmiany skórnej. Dodatkowo mogą być połączone ze smartfonem, co umożliwia udokumentowanie badanej zmiany poprzez wykonanie precyzyjnych zdjęć.

Dermoskop, poza tradycyjnym zastosowaniem w diagnostyce nowotworów skóry, jest obecnie szeroko wykorzystywany także jako narzędzie pomocnicze w dermatologii ogólnej. W związku z tym coraz częstsze są przypadki prowadzenia badania z zastosowaniem dermoskopu u pacjentów posiadających kardiologiczne elektroniczne urządzenia wszczepialne, CIED. Niektóre dostępne na rynku dermoskopy posiadają wbudowane magnesy, których zadaniem jest precyzyjny i szybki montaż płytki czołowej dermoskopu. Wytwarzane przez magnesy pole magnetyczne może prowadzić do zakłócenia pracy CIED podczas przeprowadzania badania demoskopowego u wspomnianej grupy pacjentów

Przedmiotem wynalazku jest nakładka na dermoskop, która umożliwia ekranowanie pola magnetycznego zapewniając zmniejszenie indukcji magnetycznej dermoskopu do poziomu dopuszczalnego przez producentów CIED i możliwość bezpiecznego badania zmian skórnych dermoskopem z wbudowanym magnesem, umiejscowionych w okolicy loży CIED. Podczas badań prowadzonych przez Twórców uzyskano wyniki, iż w przypadku dermoskopu bez nakładki stwierdzono występowanie pola magnetycznego o indukcji  lokalnie przekraczającej 1 mT. Po nałożeniu nakładki ekranującej 1 maksymalna wartość rejestrowanej indukcji nie przekracza zaś 0,48 mT. Wykazano zatem, że rozwiązanie według wynalazku redukuje pole magnetyczne o ponad 50%. Uzyskany rezultat pozwala na stwierdzenie, że nakładka ekranująca według wynalazku pozwala na to, aby dermoskopy wyposażone w magnesy spełniały wymagania producentów CIED w zakresie bezpieczeństwa stosowania urządzeń emitujących pole magnetyczne dla grupy pacjentów posiadających kardiologiczne urządzenia wszczepialne.

Uzyskanie ochrony (Pat. 244503) przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej dla wynalazku było możliwe dzięki wsparciu Centrum Transferu Technologii GUMed, które było odpowiedzialne za zapewnienie kompleksowej opieki w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. W celu zapewnienia ochrony europejskiej rozwiązanie zostało dokonane zgłoszenie poprzez wejście w fazę europejską (EPO) a w przypadku pozytywnej oceny walidacja patentu w ramach Patentu europejskiego o jednolitym skutku.