Sposób monitorowania zawartości aminokwasów w materiale biologicznym.


Sposób oznaczania aminokwasów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej, cukrzycy i zespołu nerczycowego poprzez ich monitorowanie w nieinwazyjnie pobranych kondensatach wydychanego powietrza

Opiekun projektu: Marcin Stolarek