Dlaczego warto wziąć udział w programie SCI FI – From Scientists to Innovators?

Ruszyła rejestracja do programu SCI FI – From Scientists to Innovators, który dedykowany jest dla młodych naukowców, post doc, doktorantów, studentów, którzy zamierzają rozpocząć doktorat.

Program SCI FI jest trzymiesięcznym kursem, który skupia się na wypracowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do przejścia od badań akademickich do branży farmaceutycznej oraz medtech. Jego czwarta już edycja potrwa od 21.08 do 04.12.204. W ubiegłym roku SCI FI otrzymał drugą nagrodę Emerging Europe Award w kategorii Future-Proof Education Initiative of the Year.

Do wyboru każdego z potencjalnych kandydatów są dwie wersje programu. W każdej uczestnicy biorą udział w modułach związanych z: zarządzaniem projektem, zarządzaniem operacyjnym i strategicznym, komunikacją i współpracą, zrozumieniem klienta i design thinking.

W wersji light, w której udział kosztuje 150 euro każdemu uczestnikowi zapewniono:

  • udział w 5 modułach programu i jednym dodatkowym
  • udział w webinarach informacyjnych i mid-term event
  • tygodniowe zaangażowanie w zadania związane z programem na poziomie ok. 1,5 h

Pełny kurs (w kwocie 400 euro dla early-birds – przed 30.04. i 500 euro dla pozostałych) zakłada:

  • udział w kick-off meeting – 21-23.08.2024 zorganizowany przez Uniwersytet w Maastricht (hotel opłacany po stronie organizatora)
  • udział w 5 modułach i przynajmniej jednym dodatkowym na platformie Moodle, gdzie na uczestników będą czekały zadania i webinary podsumowujące każdy moduł
  • udział w final event – 02.-04.12.2024 zorganizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny
  • tygodniowe zaangażowanie w zadania związane z programem na poziomie ok. 5 h
  • minimum 2 h mentoringu
  • pitching na wydarzeniu finalnym
  • praca w interdyscyplinarnych zespołach nad realnymi wyzwaniami zaproponowanymi przez przedstawicieli firm partnerskich programu

Rejestracja do programu potrwa do 31.05.2024 na stronie: https://eithealth.eu/programmes/sci-fi/

Jest możliwość rejestracji na dwa webinary informacyjne dotyczące SCI FI: