We make transition

W dniach 18-19.04. przedstawicielki Centrum Transferu Technologii GUMed dr Katarzyna Waligóra-Borek i Joanna Przybytek-Kobierna wzięły udział w EIT Health Summit w Rotterdamie. Hasło przewodnie wydarzenia: Take action to create change znakomicie wpisywało się w prelekcję otwierającą konferencję. Profesor Derk Loorbach z DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions) w Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie opowiedział o metodzie tranzycji (transition arena) w przestrzeni ekospołecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony zdrowia.

Główny prelegent EIT Health Summit wspominał o roli oddolnych inicjatyw, które są podejmowane przez aktywnych przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców, czy lokalne społeczności, odpowiadając tym samym na wyzwania ekospołeczne. Kluczowy staje się być dialog pomiędzy tymi interesariuszami, a twórcami polityki regionalnej, krajowej, czy międzynarodowej. Praktycy, którzy na co dzień mierzą się z wyzwaniami również z zakresu ochrony zdrowia, powinni mieć znaczący wpływ na regulacje wprowadzane przez polityków i być przez nich wspierani w zakresie podejmowanych działań. Profesor Loorbach mówił o odejściu od pewnego reżimu, który narzuca konkretne rozwiązania prawne nieadekwatne i często nieaktualne do warunków w danych społecznościach. Źródłem inspiracji dla takich przepisów mają być rozwiązania wypracowane w lokalnych społecznościach, które mogą być skalowane na obszarze kraju, kontynentu, czy nawet świata.

Profesor Loorbach uczestniczył również jako prowadzący warsztaty z metody tranzycji w ramach 3-letniego projektu ’We make transition’, który realizowany jest przez konsorcjum 11 partnerów z krajów bałtyckich, w tym Polski. Partnerem reprezentującym nasz region jest Miasto Gdynia. Projekt jest współfinansowany z Programu UE Interreg Region Morza Bałtyckiego.