Patent dla naukowców GUMed

Z przyjemnością informujemy, że naukowcy GUMed otrzymali kolejny patent!

Naukowcy GUMed opracowali innowacyjną metodę zastosowania związku 2-metoksyestradiolu w leczenu mastocytozy.

Mastocyza jest heterogenną grupą chorób związanych  z patologiczną akumulacją mastocytów w różnych narządach, najczęściej w szpiku kostnym i skórze. Obserwowana u dzieci w okresie około pokwitaniowym tendencja do spontanicznej regresji mastocytozy sugeruje wpływ działania hormonów płciowych na ten proces. Zastosowany w wynalazku 2-ME jest metabolitem 17β-estradiolu, który należy do grupy żeńskich hormonów płciowych. W wielu pracach wykazano, że 2-ME jest skutecznym środkiem przeciwnowotworowym.

Znane są różne sposoby hamowania aktywności mastocytów oraz leczenia chorób wywołanych ich aktywacją, jednak stosowanie pochodnych hormonów sterydowych na te komórki jest podejściem nowatorskim. W toku przeprowadzonych prac badawczych zaobserwowano, że 2-ME jest  selektywnie cytotoksyczny wobec badanych mastocytów nowotworowych.

Twórcami wynalazku są: prof. dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, dr Iwona Pelikant-Małecka, Paulina Przychodzeń, prof. dr hab. Marek Niedoszytko, dr Bogusław Nedoszytko, prof. dr hab. Leszek Kalinowski, prof. dr hab. Michał Woźniak, prof. dr hab. Magdalena Lange, dr Marta Gruchała-Niedoszytko, prof. dr hab. Roman Nowicki, dr Aleksandra Górska.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!!