Amerykański patent dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskał prawo ochronne nr US 11,944,672 B2 na wynalazek przyznany przez United States Patent and Trademark Office.

Gratulujemy Twórcom amerykańskiego patentu “THERAPEUTIC VACCINEFORTREATMENT OF DIABETES TYPE 1 IN CHILDREN, APPLICATION OF THE CELL SORTER AND THE METHOD OF MULTIPLYING TREG CELLS TO PRODUCE THERAPEUTIC VACCINE FOR TREATMENT OF DIABETES TYPE 1” prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska, prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. Piotr Trzonkowski.

Technologia jest przedmiotem udzielonej licencji dla Poltreg SA.