Patent dla wynalazku GUMed i Fundacji GetResponse Cares.

Wynalazek pt. „Kompozycja fitozwiązków do zastosowania do wzmacniania aktywności cytotoksycznej w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych” autorstwa badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Fundacji GetResponse otrzymał patent Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W leczeniu nowotworów wiadome jest, iż radioterapia czy chemioterapia uszkadzają lub osłabiają odporność immunologiczną pacjenta, w szczególności pacjenta pediatrycznego. Dlatego też ciągle trwają poszukiwania odpowiedniej kompozycji, która wzmocni układ odpornościowy przy leczeniu nowotworów. Aby wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów opracowano nową mieszaninę fitozwiązków resweratrolu, kwercetyny, genisteiny i kurkuminy która może zostać zastosowana podczas suplementacji chemioterapii dzięki czemu możliwe jest zwiększenie aktywności cytotoksycznej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Kombinacja opracowanej kompozycji ma silne działanie synergistyczne oraz mniejszy, przejściowy efekt na komórki zdrowe. Badania wykazały, że nawet w niskich dawkach, genisteina i kurkumina działają synergistycznie przeciwnowotworowo na komórki ALL. Co więcej, stosowanie tylko mieszaniny złożonej z resweratrolu i kwercetyny nie wykazuje znaczącego działania na komórki MOLT-4, jednak zastosowanie tej pary łącznie z genisteiną i kurkuminą wzmacnia działanie przeciwnowotworowe. Jedynie stosowanie mieszaniny fitozwiązków złożonej z czterech analizowanych substancji, w badanym zakresie stężeń wykazuje działanie przeciwnowotworowe, bez wystąpienia trwałych negatywnych skutków na komórki kontrolne (fibroblasty).

Szczególną zaletą opracowanego wynalazku, jest fakt, że można go potencjalnie zastosować u pacjenta pediatrycznego. Zapoczątkowane przez twórców niniejszego wynalazku badania mogą w przyszłości przyczynić się do zmiany schematów terapeutycznych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, na bardziej skuteczne, mniej toksyczne i akceptowalne przez chorych.

Kontakt:

mgr Marcin Stolarek

tel. 58 349 10 09

marcin.stolarek@gumed.edu.pl