Warsztaty z zakresu innowacji cyfrowych

Potencjał Artificial Inteligence w rutynowej opiece nad pacjentami wciąż jeszcze nie jest do końca wykorzystany, choć cyfrowe rozwiązania korzystnie wpłynęłyby np. na dostępność systemów ochrony zdrowia. Rozwój cyfrowych narzędzi w obszarze zdrowia to nowe możliwości dla lekarzy i pacjentów. Aby ułatwić studentom, doktorantom i pracownikom Uczelni Fahrenheita wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, powstał kurs, podczas którego dowiedzą się, jak zaprojektować produkt lub usługę i wprowadzić ją na rynek. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu InnovAId.

Gdański Uniwersytet Medyczny przygotował kurs, podczas którego eksperci m.in. z Centrum Transferu Technologii GUMed oraz Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER w przystępny sposób podzielą się wiedzą przydatną na różnych etapach projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze digital health.

plakatinnovaid2.jpg

Inicjatywa skierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem projektów w obszarze zdrowia. Omawiane tematy to m.in. proces diagnozowania potrzeb, projektowanie usługi lub produktu, a także zagadnienia prawne i finansowe związane z wprowadzeniem ich na rynek, takie jak: własność intelektualna, zasady tworzenia biznesplanu, relacje inwestorskie.

Najbliższe spotkanie pt. Intellectual property, licenses and spin offs in digital health odbędzie się 23 lutego 2023 r. o godz. 17:00 w formule hybrydowej w sali seminaryjnej Zakładu Onkologii Translacyjnej GUMed (Collegium Biomedicum, ul. Dębinki 1) oraz na platformie Teams.

Formularz rejestracyjny dostępny jest w formie cyfrowej.

Kurs powstał w ramach projektu InnovAId realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego, obok GUMed, wchodzą uczelnie z Holandii (University Medical Center Utrecht), Belgii (University of Applied Sciences and Arts) i Portugalii (Lisbon School of Nursing). Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie www.eit-hei.eu/projects/innovaid/.

LOGO_2.jpg