Co to jest spółka celowa?

Co to jest spółka celowa i jakie ma powiązania z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym? Dlaczego tak często występuje wspólnie z Centrum Transferu Technologii GUMed? Poniżej garść przydatnych informacji!

W 2012 roku, w wyniku dyskusji o problemach pojawiających się w obszarze transferu technologii z uczelni do otoczenia gospodarczego, podjęto decyzję o zmianie Ustawy o szkolnictwie wyższym. W pierwszej kolejności dopuszczono możliwość przeniesienia części aktywności realizowanych do tej pory przez jednostkę wewnętrzną, tj. centrum transferu technologii, do tzw. spółki celowej, czyli jednoosobowej spółki kapitałowej, której jedynym właścicielem jest uczelnia wyższa. Spółka celowa, inaczej niż jednostka uczelni publicznej, zorganizowana jest zgodnie z kodeksem handlowym. Dzięki przeniesieniu części aktywności z obszaru podlegającemu dyscyplinie finansów publicznych do obszaru podlegającego kodeksowi handlowemu, udało się zniwelować wiele ograniczeń, które hamowały rozwój innowacyjności na uczelniach wyższych. Zgodnie z Ustawą, spółka celowa ma generować zyski, a następnie przekazywać je na cele statutowe uczelni. Realizuje te zadania, m.in poprzez obejmowanie udziałów lub tworzenie spółek kapitałowych powoływanych do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni.

Na fali powyższych zmian, w 2015 roku Gdański Uniwersytet Medyczny powołał swoją spółkę, czyli Centrum Innowacji Medycznych. Od tamtej pory, CIM sp. z o.o. ściśle współpracuje z Centrum Transferu Technologii GUMed, realizując cele strategiczne Uczelni związane z wdrożeniem i komercjalizacją wyników badań naukowych. Dzięki współpracy pomiędzy tymi dwiema jednostkami, każdy naukowiec, który zgłosi się w sprawie pomocy we wdrożeniu swojego wynalazku, otrzyma kompleksowe wsparcie i wspólnie wybierzemy najkorzystniejszą ścieżkę komercjalizacji.