Patent na innowacyjny bioimplant

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał naukowcom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego patent na wynalazek pt. Element do wykonania zastawki serca oraz sposób wytwarzania zmodyfikowanej bakteryjnej celulozy do wytwarzania tego elementu. Jego twórcami są badacze z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed: dr hab. Piotr Siondalski i dr Magdalena Kołaczkowska przy współpracy z Centrum Techniki Okrętowej, Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi i Firmą Bowil Biotech.

20180417-_D3S3352.jpg

Patent został przyznany na podstawie rozległych badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu pt. Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, realizowanego na podstawie umowy nr PBS2/A7/16/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dalekosiężnym osiągnięciem przeprowadzonych badań jest opracowanie doskonałego biomateriału, który może być zastosowany jako bioimplant w układzie krążenia. Zostało to udowodnione w kolejnych doświadczeniach przeprowadzonych w modelach zwierzęcych wszczepienia protez naczyniowych i protez zastawek serca wykonanych z bakteryjnej celulozy.

Fot. archiwum prywatne
Źródło: www.gumed.edu.pl