Czy każdy wynalazek to innowacja?

Warto w pierwszym kroku odpowiedzieć na pytanie czym jest wynalazek a czym innowacja.

Wynalazek to nowe, oryginale rozwiązanie o charakterze technicznym, opierając się na definicji urzędowej, przedmiot wynalazku może być objęty ochroną patentową.

Innowacja natomiast najczęściej definiowana jest jako wdrożenie nowego lub udoskonalanego produktu/wyrobu/usługi/procesu w praktyce gospodarczej/organizacji.

Już same definicje wskazują, że nie są to pojęcia tożsame, ale jeden może zawierać się w drugim, i tak innowacja mogła być wcześniej wynalazkiem.

W historii znajdujemy wiele przykładów wynalazców, których odkrycia choć opisane a czasem nawet skonstruowane nie stawały się innowacjami, czyli nie były wdrożone do użytkowania. Najlepszym przykładem może być Leonardo da Vinci, nie tylko genialny malarz, rzeźbiarz, ale także architekt i wynalazca. Szereg militarnych rozwiązań, w postaci różnych maszyn do zastosowania na polach bitwy zaprojektował Leonardo da Vinci, jednakże nie były one wykorzystywane w ówczesnych czasach, dlatego możemy je nazwać wynalazkami a nie innowacjami. Część z jego wynalazków stanowiła inspirację do późniejszych rozwiązań np. spadochron został skonstruowany dużo później i wprowadzony na rynek.

Innym znakomitym przykładem może być wynalezienie koła, które bez właściwego jego zastosowania nie było by innowacją, jest ono tylko elementem większej całości w różnych konstrukcjach nadając im w przypadku zastosowania i wdrożenia do użycia miano innowacji.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wynalazków, które powstają na uczelni. Cześć z nich w pierwszej fazie funkcjonuje jako wynalazek, który może nawet uzyskać ochronę patentową, czyli potwierdzenie jego nowości oraz poziomu wynalazczości. Jednakże dopiero w momencie znalezienia zastosowania dla danego wynalazku oraz zastosowanie go w praktyce gospodarczej powoduje, że staje się on innowacją. Warto także zauważyć, że innowacja to nie tylko nowy produkt lub usługa, ale także ulepszenie danego procesu, produktu czy usługi może stać się innowacją o ile tylko jest stosowana gospodarczo.

Podsumowując warto oprzeć się na przykładzie jabłka i nie mam na myśli sir Isaaca Newtona na którego, gdy siedział pod jabłonią spadło jabłko trafiając w głowę, co spowodowało nagłe olśnienie, którego wynikiem było sformułowanie prawa powszechnego ciążenia, ale firmę Apple i jej twórców. Steve Wozniak był konstruktorem – wynalazcą, ale to Steve Jobs był innowatorem, który potrafił dzięki umiejętnościom biznesowym oraz marketingowym wprowadzić z ogromnym sukcesem na rynek przełomowa technologię Apple.

W drodze od nawet najbardziej genialnego wynalazku do innowacji niezbędne są kompetencje biznesowe, dopiero to połączenie daje sukces w postaci komercjalizacji i wdrożenia.