„W ZESPOLE SIŁA!”

– Czyli jak stworzyć zespół zdolny do skutecznego wdrożenia innowacji na rynek?

Odpowiednio dobrany zespół osób realizujący projekt to niejednokrotnie klucz do sukcesu podczas opracowywania i wdrażania danego rozwiązania na rynek. Jednym z pierwszych pytań w rozmowach brokerów Centrum Transferu Technologii z przedstawicielami firm czy funduszy zainteresowanymi rozwojem danego rozwiązania, jest pytanie o zespół projektowy, który opracował dany wynalazek. Nawet jeżeli projekt jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju i zespół składa się głównie z naukowców uczelni, inwestor w pierwszym etapie chce poznać lidera projektu aby móc ocenić potencjał na dalszą współpracę. Ku zaskoczeniu naukowców rozmowa ta nie dotyczy tylko kwestii merytorycznych danego rozwiązania – tu niekwestionowaną wiedzę posiada oczywiście twórca technologii – ale padają również pytania związane z planami na rozwój zespołu i możliwościami zaangażowania się twórców w rozwój przyszłej działalności.

Źródło: www.pexels.com

Oczywistym jest, że nie każdy naukowiec odkryje w sobie kompetencje biznesowe, w takich przypadkach należy rozumieć potrzebę poszukania tych kompetencji wśród innych członków zespołu albo nawiązać współpracę z osobą z zewnątrz, która obejmie funkcje managera czy prezesa spółki. Niezwykle istotna jest również świadomość lidera aby przydzielać funkcję poszczególnym członkom zespołu zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami, a nie jak często bywa na uczelniach, w oparciu o stopień naukowy, staż pracy czy liczbę publikacji. Obok twardych kompetencji poszczególnych członków zespołu, niezwykle ważna jest ich rzeczywista chęć działania i możliwości zaangażowania się w projekt. Bywa tak, iż osoba z największym dorobkiem naukowym ma najmniejsze możliwości czasowe zaangażowania się w projekt, wtedy warto daną rolę powierzyć osobie bardziej dyspozycyjnej.

Uwzględniając poszczególne etapy rozwoju projektu w skali TRL, zadania zespołu projektowego możemy podzielić na dwa główne działania:

– weryfikacja i rozwój pomysłu – zespół złożony głównie z naukowców, możliwa współpraca między uczelniami, włączenie do zespołu osób z uczelni technicznych, konsultacje z przedstawicielami firm branżowych (TRL 1-4);

– wdrożenie danego rozwiązania na rynek – powołanie zespołu założycielskiego do rozpoczęcia budowy startupu (TRL 7-9), budowanie firmy i skalowanie produktu (TRL 5-9).

Warto pamiętać, że do zespołu walidującego pomysł (TRL 1-4) i wdrażającego rozwiązanie (TRL 5-9) niekoniecznie muszą należeć te same osoby. Czasem lepiej dla rozwoju wynalazku przekazać pałeczkę dalej, jeżeli nasze dotychczasowe kompetencje i możliwości kończą się na danym etapie. Jednak niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju jest produkt, niezwykle istotne jest by wszystkie osoby należące do zespołu, dobrze znały i rozumiały końcowy cel w jakim powołany został zespół. Należy również pamiętać, że im bardziej zróżnicowany zespół tym szersze są jego możliwości i kompetencje co bezpośrednio przekłada się na miarę sukcesu wdrożenia!