EIT Health Innovation Days

EIT Health Innovation Days to hackathon organizowany cyklicznie przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w zakresie zdrowia w regionalnych ośrodkach koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS), a także na uniwersytetach i w instytucjach partnerskich w całej Europie. W Polsce funkcję RIS do 2020 roku pełnił Gdański Uniwersytet Medyczny poprzez Centrum Transferu Technologii. Obecnie (od 2021) uniwersytet występuje jako partner zrzeszony w sieci EIT Health. 

Inicjatywa Innovation Days (i-Days) organizowana przez CTT w 2019 roku, angażowała zarówno środowisko akademickie z wszystkich trójmiejskich uczelni, w tym wykładowców, studentów, absolwentów i doktorantów, jak i sferę biznesu (startupy, firmy, trenerów przedsiębiorczości i socjotechnik). Idea przedsięwzięcia opierała się na selekcji kilku interdyscyplinarnych zespołów (3-4-osobowych) o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach (między innymi: studenci kierunków medycznych, informatycznych, społecznych), które wzięły udział w konkursie na innowację medyczną w zakresie Bringing Care Home.

Podczas dwóch bloków warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat design thinking – procesu pobudzania kreatywnego myślenia projektowego oraz pitching – zwięzłej formy audiowizualnej prezentacji pomysłu. Grupy miały okazję zaprezentować swoje pomysły/prototypy przed gronem jury, w którego skład wchodzili przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin (profesorowie trójmiejskich uczelni, przedstawiciele władz regionu, trenerzy przedsiębiorczości i biznesmeni). 

Laureaci  pierwszego miejsca (Złota Nagroda): Marzena Urban (GUMed), Shan Ali (GUMed) oraz Judyta Borchet (UG) wzięli udział w Winners event, organizowanym przez Imperial College 1 grudnia 2019 w Paryżu, na którym spotkały się 32 zwycięskie zespoły z całej Europy. Nasza drużyna zajęła 5. miejsce, tym samym uzyskując tytuł jednego z finalistów wydarzenia. Zaproponowanym przez zespół rozwiązaniem była aplikacja My QR, która miała gromadzić historię choroby pacjenta w bezpieczny i całkowicie anonimowy sposób. 

Więcej informacji pod linkiem: https://eithealth.eu/programmes/i-days/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *