Crowdsoursing w badaniach i rozwoju

Możliwości korzystania z metody crowdsoursingu w badaniach i rozwoju ogólne informacje oraz wskazówki, gdzie można szukać inspiracji lub bezpośredniego włączenia się w działania przy użyciu tego narzędzia.

Platformy umożliwiające działania szerokiej grupy osób nad wyzwaniami już istnieją, można tu wymienić takie jak IdeaScale, InnoCentive czy Kaggle, umożliwiają one tworzenie głównie firmom projektów opartych na crowdsoursingu. Platformy te oferują także dodatkowe funkcjonalności jak zarządzanie projektem, monitorowanie postępów realizacji projektu, komunikację wewnątrz zespołu projektowego oraz szereg innych funkcjonalności. Korzystanie z inteligencji zbiorowej pozwala, m.in. szybciej rozwiązywać problemy, tworzyć wartości, wybierać najlepsze rozwiązania, a także zdobywać fundusze.

Zalety crowdsourcingu to oszczędność czasu (grupy zdecydowanie szybciej generują pomysły), ale także umożliwianie dostępu do różnorodnych perspektyw i pomysłów (wiele perspektyw i punktów widzenia, oryginalność zgłaszanych rozwiązań, niesztampowe podejście do tematu), uzyskiwanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań konsumentów, tworzenie zaangażowanej społeczności (wspólnoty), korzyści marketingowo-promocyjne.

Dodatkowymi walorami dla tego typu platform jest możliwość budowania  społeczności, która angażując się w projekt wnosi różne doświadczenia i wiedzę, co przyczynia się do większej kreatywności i innowacyjności. Kolejnym aspektem jest angażowanie społeczności co przyspiesza proces badawczy lub rozwojowy, ponieważ zadania są rozdzielane i wykonywane równocześnie przez wiele osób. Przekłada się to na oszczędność czasu i zasobów. Wszelkiego typu ankiety, które są niezbędne w procesach badawczych mogą być bardzo sprawnie realizowane przez platformy crowsouringowe.

Warto jednak również zwrócić uwagę iż, wykorzystanie crowdsourcingu w badaniach i rozwoju wiąże się także z pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność zarządzania dużą liczbą uczestników i zadań. Wiele projektów wymaga odpowiedniego zdefiniowania zadań i oceny wyników, aby zapewnić jakość i spójność. Ponadto, istnieje ryzyko utraty kontroli nad projektem, szczególnie jeśli społeczność jest bardzo duża i trudno jest nadzorować wszystkich uczestników. W związku z powyższym tylko wybrane typy badań lub ich etapy, będzie można rozważać do realizacji przy użyciu platformy.

Aby efektywnie wykorzystać crowdsourcing w badaniach i rozwoju, istnieje kilka praktycznych wskazówek. Po pierwsze, ważne jest, aby jasno określić cele projektu i oczekiwania wobec społeczności. Następnie należy odpowiednio zdefiniować zadania i zapewnić uczestnikom dostęp do odpowiednich narzędzi i informacji. Kluczowym elementem jest komunikacja z członkami społeczności istotne jest dlatego zapewnienie regularnych aktualizacji i odpowiedzi na pytania. Wreszcie, należy zadbać o nagradzanie uczestników za ich wkład, na przykład poprzez system punktowy lub konkursy.

Za najlepiej działające platformy crowsouringowe są uważane te współtworzone przez praktyków i zrzeszające specjalistów posiadających fachową wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.

Podstawowe informacje oraz definicje dotyczące crowdsoursingu znajdują się we wpisie z dnia 01.12.2023 r., dostępny pod linkiem https://ctt.gumed.edu.pl/2023/12/01/crowdsourcing-w-grupie-sila/