Koniec realizacji program „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Końcówka roku, to z reguły czas podsumowań najważniejszych osiągnięć minionych miesięcy.

Dla CTT GUMed, koniec 2023 roku to przede wszystkim koniec realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, w który zaangażowani byliśmy od lipca 2020 roku. Nadrzędnym celem programu, ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Edukacji było wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.

Działania programu realizowaliśmy w konsorcjum, w którym liderem był GUMed, a członkami konsorcjum: Uniwersytet Gdański oraz spółka celowa GUMed – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. Przyznane dla konsorcjum łączne dofinansowanie wynosiło 2 823 900,00 PLN. Duża część środków przeznaczona była bezpośrednio na wsparcie projektów B+R o potencjale wdrożeniowym. Wyłonione w ramach konkursu zespoły badawcze otrzymały finansowanie na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych w celu podniesienia stopnia gotowości technologicznej proponowanych rozwiązań. W GUMed dofinansowanie otrzymało 8 projektów, w ramach których opracowane zostały innowacyjne rozwiązania takie jak m.in. aplikacje internetowe usprawniające komunikacje na linii pacjent – lekarz, urządzenia i wyroby medyczne, nowe formulacje i technologie lecznicze czy nowatorskie oprogramowanie wspierające zarządzanie zaawansowanymi danymi medycznymi.

„Inkubator Innowacyjności 4.0” to trzecia edycja programu realizowanego przez CTT GUMed, w poprzednie: „Inkubator Innowacyjności +” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0”, zaangażowani byliśmy  od 2017 roku. Biorąc pod uwagę rozwój inkubowanych projektów, wszystkich trzech edycji programu liczymy, że w kolejnym roku Ministerstwo również ogłosi możliwość aplikowania uczelni wyższych o środki umożliwiające dalsze wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań opracowywanych na polskich uczelniach. Po otrzymaniu przez GUMed kolejnych rund finansowania, z pewnością będziemy Państwa informować i zapraszać naukowców GUMed do aplikowania po wsparcie na realizacje kolejnych innowacyjnych pomysłów wspierających rozwój medycyny.

Program „Inkubator Innowacyjności 4.0” został ustanowiony komunikatem Ministra z dnia 5 czerwca 2020 roku, finansowany był ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.