Relacja z Targów Salmed 2024

W dniach 15-18 kwietnia 2024 roku odbyły się targi Salmed w Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny, technologii medycznych oraz usług dla sektora ochrony zdrowia. Tegoroczna edycja targów przyciągnęła uwagę tysięcy uczestników, w tym lekarzy, przedstawicieli branży farmaceutycznej, producentów sprzętu medycznego oraz specjalistów związanych z opieką zdrowotną. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z ofertą blisko 300 firm oraz bogaty program debat, konferencji i warsztatów. Udział w panelach dyskusyjnych potwierdzili już m.in. Izabela Leszczyna, Minister Zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ oraz konsultanci krajowi i szefowie najważniejszych organizacji sektora zdrowotnego.

Jednym z głównych tematów targów Salmed 2024 były nowe technologie medyczne, które mają rewolucjonizować sposób diagnozowania, leczenia i monitorowania pacjentów. Wiele firm prezentowało innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, telemedycynie, analizie danych medycznych oraz technologiach noszonych. Wśród najbardziej interesujących prezentacji można wymienić:

  • Platformy telemedyczne i zdalna opieka zdrowotna: Firmy prezentujące systemy telemedyczne umożliwiające prowadzenie konsultacji lekarskich online, zdalne monitorowanie parametrów zdrowotnych pacjentów oraz dostęp do historii medycznej z dowolnego miejsca.
  • Technologie noszone (wearables) w opiece zdrowotnej: Nowoczesne urządzenia noszone, takie jak inteligentne zegarki, opaski fitness czy czujniki zdrowotne, zostały zaprezentowane jako narzędzia wspierające monitorowanie aktywności fizycznej, parametrów zdrowotnych i reakcji organizmu na terapię.
  • Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej: Wiele firm przedstawiło systemy wspomagające diagnozę chorób, analizujące dane medyczne, obrazy radiologiczne czy wyniki badań laboratoryjnych, co może przyspieszyć i usprawnić proces diagnostyczny.

Dodatkowo, targi Salmed 2024 były również platformą do dyskusji na temat wyzwań i trendów w służbie zdrowia. Odbywały się liczne seminaria, konferencje oraz panele dyskusyjne, podczas których eksperci omawiali m.in.:

  • Wpływ pandemii COVID-19 na organizację i funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia.
  • Rolę innowacyjnych technologii w poprawie jakości opieki zdrowotnej i skuteczności leczenia.
  • Potencjał integracji danych medycznych i analizy Big Data w diagnostyce i terapii.
  • Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych w sektorze medycznym.

Ponadto, targi Salmed 2024 były doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych sektorów branży medycznej. Wystawcy prezentowali swoje najnowsze produkty i rozwiązania, a uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z producentami oraz dostawcami usług medycznych.

Uczestnicy odwiedzający wystawę mieli okazję poznać premiery rynkowe i nowości, ale także klastry medyczne, podmioty certyfikujące oraz uczelnie medyczne prezentowane w Strefie Nauki – wspólny projekt Porozumienie Spółek Celowych, PACTT – Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii i Grupa MTP. Wśród wynalazków prezentowanych na wspólnym stoisku nie zabrakło również wynalazków opracowanych na Gdański Uniwersytecie Medycznych. Eksperci naszej jednostki prezentowali m. in. następujące wynalazki:
1. Aparat do pobierania kondensatów wydychanego powietrza
2. Aplikacja wspomagająca leczenie dzieci z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego
3. Urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia przewodu pokarmowego
4. Urządzenie do wykonywania biopsji tkanek miękkich ludzkich i zwierzęcych
5. Urządzenie do wykrywania urosepsy w próbce moczu