Ochrona wynalazków w GUMed – statystyki

W latach 2019-2023 zostały zgłoszone do ochrony w trybie krajowym, tj. do Urzędu Patentowego RP 30 zgłoszeń wynalazków, przy czym w ostatnim roku – 2023 zostało przygotowanych 8 zgłoszeń patentowych.

Obserwowany z roku na rok wzrost ilości zgłoszeń wynalazków do ochrony wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest rosnąca świadomość w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania wyników badań naukowych, co jest ściśle powiązane z zabezpieczenie ochrony na powstające technologie. Kolejnym  elementem, który wpływa na wzrost ilości zgłoszeń jest potrzeba realizacji wskaźników w ramach projektów finansowanych m.in. przez NCBR lub inne instytucje finansujące badania aplikacyjne, rozwojowe i wdrożeniowe. Także konsorcja z partnerami z przemysłu stymulują wzrost ilości zgłoszeń, jako element niezbędny do zachowania wyłączności dla firm, które wdrażają nowe technologie.

W perspektywie ostatnich pięciu lat z 30 zgłoszonych przez GUMed do ochrony w Polsce wynalazków dla 24 podjęto decyzje o rozszerzeniu terytorialnym zgłoszenia poprzez wejście w fazę PCT, EURO-PCT lub EPO. W portfolio uczelni mamy zgłoszenia patentowe m.in. w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Korea, Japonia, Indie czy Chiny. W latach 2019-23 nie otrzymaliśmy odmowy do żadnego z prowadzonych postępowań w procedurze międzynarodowej. W czasie ostatnich 5 lat na rzecz GUMed jako jedynego uprawnionego lub współuprawnionego zostało przyznanych 12 patentów. W ramach tych 12 międzynarodowych patentów są zarówno te przyznane w United States Patent and Trademark Office jak również w European Patent Office (EPO). W przypadku patentów przyznanych w EPO walidacja czyli potwierdzone prawo do wyłączności było opłacane w kilku do kilkunastu krajów europejskich.

GUMed jest jedynym właścicielem (uprawnionym do  korzystania z prawa wyłączności) w 6 z 12 przyznanych patentów w ostatnich 5 latach. Warte podkreślenia jest, iż 2 z pośród patentów przyznanych wyłącznie na rzecz GUMed zostały skomercjalizowane natomiast dla kolejnego patentu jesteśmy na finiszu procesu formalnego, który będzie krokiem do możliwości komercjalizacji chronionego wynalazku.

Trzecia misja uczelni w zakresie wnoszenia kluczowego wkładu w innowacyjność gospodarki, jest możliwa m.in. poprzez zgłaszanie  wypracowanych wyników badań naukowych do Centrum Transferu Technologii w celu weryfikacji potencjału wdrożeniowego, a także zabezpieczenia prawnego wyłączności w urzędzie patentowym.