Doktor Pawłowska laureatką „Naukowego Sztormu Pomorza”

Autorka aplikacji HORUS do wykrywania wznowy raka płuc lek. Ewa Pawłowska z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed okazała się bezkonkurencyjna w 19. edycji plebiscytu Pomorskie Sztormy w kategorii NAUKA. Sztorm Naukowy to nagroda dla najlepszego naukowca Pomorza, który umiejętność prowadzenia badań na najwyższym poziomie potrafi połączyć z praktycznym stosowaniem opracowanych rozwiązań oraz organizacją współpracy pomiędzy światem nauki i światem biznesu. Laureatów ogłoszono podczas uroczystej gali zorganizowanej 2 kwietnia br. W wydarzeniu udział wzięli prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki oraz prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych.

Dziękuję bardzo za wszystkie głosy. Cieszę się, że moja praca została dostrzeżona, bo sama nominacja była dla mnie dużym zaskoczeniem. Obecnie ponad 100 pacjentów już korzysta z naszej aplikacji – powiedziała odbierając nagrodę lek. Ewa Pawłowska.

System zdalnego monitorowania pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym opracowany przez lek. Pawłowską pozwala nie tylko utrzymać kontakt między pacjentem a onkologiem pomiędzy zaplanowanymi ambulatoryjnymi wizytami, ale również umożliwia szybsze wykrywanie wznów nowotworu. Aplikacja HORUS udostępnia cotygodniowe ankiety, których wyniki analizowane są w czasie rzeczywistym, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów umożliwia wdrożenie wcześniejszej diagnostyki i leczenia. Skorzystać z niego mogą pacjenci przebywający pod opieką Poradni Onkologicznej Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku.

Opracowanie aplikacji zostało w pełni sfinansowane w ramach programu MNiE realizowanego przez Centrum Transferu Technologii GUMed pod nazwą Inkubator Innowacyjności 4.0, środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Dalszy rozwój aplikacji możliwy jest dzięki finansowaniu programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w ramach którego realizowana jest usługa preakceleracyjna w postaci rocznego pakietu utrzymania aplikacji, umożliwiającego jej walidację w warunkach klinicznych.