Cztery spółki spin-off GUMed.

Kluczową jednostką w procesie rozwoju innowacyjności w GUMed jest Centrum Transferu Technologii.

W biurze CTT na bieżąco prowadzony jest przegląd nowatorskich prac naukowych o potencjale wdrożeniowym. Naukowcom GUMed udzielana jest wszelka pomoc w uzyskiwaniu ochrony prawnej wytworzonych dóbr intelektualnych, przygotowywane są oferty technologiczne, analizy rynku oraz projekty komercjalizacji, nawiązywana jest współpraca z funduszami inwestycyjnymi oraz firmami branżowymi chcącymi zainwestować w rozwój powstających technologii.

Proces komercjalizacji pośredniej na uczelni wyższej prowadzony jest poprzez spółkę celową, w przypadku GUMed jest nią Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. Spółka może realizować cel jakim jest komercjalizacja poprzez tworzenie lub obejmowanie udziałów w spółkach odpryskowych, które powstają w celu wdrożenia wyników B+R powstałych na uczelni. W GUMed zostały utworzone cztery spółki spin-off.

Pierwszą spółką jest POLTREG SA, której celem jest komercjalizacja nowatorskiej metody leczenia cukrzycy typu I. Spółka ta jest wyjątkowym przykładem w skali kraju spin-offu z uczelni, który bardzo blisko współpracuje z uczelnią, a twórcy metody są bezpośrednio zaangażowani w jej komercjalizację.

Drugi spin-off GUMed to DETOXED Sp. z o.o., który wprowadza na rynek innowacyjną metodę obniżania ryzyka chorób cywilizacyjnych. Spółka rozwija innowacje tj.: szybki test paskowy do wykrywania bisfenolu (BPA) w moczu oraz analizator do wykrywania związków endokrynnie czynnych (ED) w wodzie pitnej/ściekach.

Trzecią spółką uczelni jest GP4research Sp. z o.o. Oferuje ona kompleksowe wsparcie w zarządzaniu i administracji prowadzenia badań klinicznych. Spółka została założona w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu farmaceutycznego na nowe podejście do prowadzenia badań klinicznych. Polega ono na wdrożeniu takiego modelu badań, w którym w centrum uwagi jest pacjent i jego dobrostan.

Czwarty spin-off GUMed to Centrum Badawcze nad Żywnością Funkcjonalną Sp. z o.o. Głównym celem CBŻF jest rozwój nowej specjalności gospodarczej Polski poprzez budowę systemu certyfikacji, produkcji, przetwórstwa, handlu i eksportu żywności funkcjonalnej oraz podniesienie stanu zdrowotnego polskiego społeczeństwa poprzez zmianę tendencji żywieniowych dzięki wprowadzeniu dietetyki spersonalizowanej opartej o diagnostykę precyzyjną.