Biuro CTT nawiązało współpracę z zagranicznym akceleratorem DANUBE LABS.

DANUBE LABS zajmuje się wsparciem projektów naukowych aby sprawnie przenieść je na wyższy stopień gotowości wdrożeniowej i umożliwić komercjalizację poprzez założenie spółki. DANUBE LABS to partnerstwo, w którym finansowane zapewnione jest za pośrednictwem funduszu CEBINA Bridge Capital, a wsparcie merytoryczne pochodzi od firmy Evotec International GmbH, która świadczy usługi w zakresie badań i opracowywania leków dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego.

Inicjatywa finansowania projektów medycznych przez DANUBE LABS jest niezwykle istotna, szczególnie dla projektów na wczesnych etapach odkrywania i rozwoju nowych leków. Akcelerator DANUBE LABS pomaga sprawnie wypełniać lukę finansową, kiedy projekt startuje i nie ma jeszcze stabilnego finansowania. O pozyskanie wsparcia finansowego na tym etapie rozwoju projektów medycznych jest najtrudniej, dlatego tym bardziej cenimy wagę nawiązanej współpracy przy akceleracji projektów GUMed. Współpraca przy projekcie, który zostanie wybrany do finansowania pozwoli również na uzupełnienie wiedzy eksperckiej w zespole projektowym, niezbędnej do skutecznego wdrożenia wyników badań. Możliwa będzie również weryfikacja powtarzalności wstępnych wyników przez stronę trzecią, co istotnie zwiększa szanse na sukces danego projektu.

Pierwszym projektem GUMed który zdobył finansowanie DANUBE LABS jest projekt dotyczący praktycznego zastosowania hiperaktywnych białek układu dopełniacza jako czynnika wspomagającego immunoterapię. Zadania po stronie GUMed realizować będzie Zakład Biologii Komórki i Immunologii i zespół badawczy prof. dr hab. Marcina Okroja oraz Klinika i Katedra Transplantologii i Hematologii kierowana przez prof. dr hab. Macieja Zauchę.

Budżet projektu zapewniony został w całości przez partnerów zagranicznych i wynosi 560 000 EURO. DANUBE LABS zapewni wsparcie GUMd w zakresie rozwoju badawczego i biznesowego projektu, a po osiągnięciu wszystkich uzgodnionych kamieni milowych, skomercjalizuje projekt poprzez założenie spółki spin-out.

Serdeczne gratulacje dla naukowców GUMed za zdobycie finansowania!