Pitching – sztuka skutecznej prezentacji pomysłów

Umiejętność przekonywania partnerów biznesowych do współpracy jest jedną z najważniejszych kompetencji w procesach komercjalizacji pośredniej (tworzenie i rozwój spółek typu spin off). Aby skutecznie zainteresować odbiorców do podjęcia konkretnego takiego jak inwestycja, zakup, wsparcie lub współpraca warto sięgnąć po zasady tworzenia prezentacji zgodnie z zasadami tzw. Pitchingu. Metoda ta jest wykorzystywana w biznesie, marketingu, sprzedaży jak również z powodzeniem może być stosowana relacjach nauka-biznes. Warto postarać się, aby podczas pitchu nasz startup i produkt został zaprezentowany w jak najlepszy sposób. Sam pitch deck jest profesjonalny, dobrze zaprojektowany pod względem graficznym i merytorycznym, a przede wszystkim – przekonujący.

Kluczowymi elementami dobrego pitchingu są jasność przekazu, zwięzłość, atrakcyjność prezentacji oraz umiejętność efektywnego komunikowania wartości i korzyści płynących z proponowanego rozwiązania. Pitch deck jest to wizualna prezentacja używana do przedstawienia swojego startupu, pomysłu na biznes, produktu (wynalazku) lub usługi potencjalnym inwestorom, klientom lub partnerom biznesowym. Pitch deck zazwyczaj trwa około 10 min u najczęściej wykorzystywany jest podczas spotkań z inwestorami takimi jak fundusze kapitałowe i tzw. anioły biznesu. Ponad są powszechnym narzędziem służącym do prezentacji biznesu podczas  konferencji startupowych i akceleratorowych. 
Prezentacja zazwyczaj rozpoczyna się tytułem i wprowadzeniem, które obejmują nazwę rozwiązania/projektu, logo, slogan oraz informacje kontaktowe. Następnie krótko przedstawia się, zespół – kim jesteśmy i co robimy.  Kolejnym ważnym elementem jest opis problemu, który nasz produkt lub usługa rozwiązują. Ważne jest, aby podkreślić, dlaczego ten problem jest istotny dla waszej grupy docelowej i w jaki sposób potwierdziliśmy jego rzeczywiste istnienie. Po opisie problemu następuje prezentacja rozwiązania, czyli produktu lub usługi, wraz z podkreśleniem kluczowych funkcji i korzyści płynących z korzystania. W tym miejscu warto nawiązać do oferty  konkurencji i wskazać przewagi konkurencyjne i co za tym idzie propozycję wartości dla klienta. W pitch decku należy również przedstawić rynek docelowy, opisując jego wielkość, segmenty i potencjalnych klientów. To prowadzi do przedstawienia modelu biznesowego, w którym wyjaśnia się, jak planujecie zarabiać pieniądze, uwzględniając strukturę przychodów, strategię cenową i źródła przychodów. Strategia marketingowa i sprzedażowa to kolejny kluczowy element pitch decka. Obejmuje ona plany dotyczące promocji, pozyskiwania klientów oraz strategii sprzedaży, a także wykorzystane kanały marketingowe i partnerstwa. Ważnym punktem jest analiza konkurencji, gdzie identyfikujecie głównych konkurentów i wyróżniacie swoją przewagę konkurencyjną oraz unikalne cechy produktu.
Przygotowując prezentację należy pamiętać również o przedstawieniu informacji finansowe, w tym kluczowe prognozy przychodów, koszty i marże, a także analiza rentowności i planowanych inwestycje. Niezwykle istotna jest właściwa prezentacja członków zespołu,  ich doświadczenia i zaangażowania, który pokazuje, dlaczego wasz zespół jest odpowiedni do realizacji projektu. Zakończenie pitch decka powinno zawierać podsumowanie i ponowne podkreślenie kluczowych punktów, a także wezwanie do działania i zachętę do dalszej rozmowy lub spotkania.

Tworząc pitch deck, należy dbać o zwięzłość i klarowność przekazu, estetykę i spójność wizualną slajdów. Przedstawiane tezy należy wspierać danymi, statystykami i przykładami. Ważne jest, aby opowiadanie historii było wciągające, a sama prezentacja miała płynną narrację. Przygotowanie do pytań i uwag inwestorów jest równie istotne – zrozumienie każdego elementu pitch decka i gotowość do dyskusji na jego temat mogą znacząco wpłynąć na sukces przedsięwzięcia.
Aby dowiedzieć się więcej o zasadach przygotowywania skutecznych prezentacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem.