Spotkanie interdyscyplinarnego zespołu projektowego

W biurze CTT Centrum Transferu Technologii GUMed odbyło się spotkaniu członków interdyscyplinarnego zespołu projektowego złożonego z naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowego Instytutu Chemii I Radiometrii, Politechniki Warszawskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  W spotkaniu z ramienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wzięli udział: dr Paweł Wityk, dr Joanna Raczak-Gutknecht i Marcin Stolarek. Celem zespołu jest opracowanie i wdrożenie na rynek rozwiązań z zakresu medycznego zabezpieczenie życia żołnierzy i pola walki przed skutkami użycia broni masowego rażenia.

Cieszymy się, iż nasza jednostka oprócz działań z zakresu komercjalizacji wyników B+R i łączeniu nauki z biznesem ma co raz większy udział w inicjowaniu współpracy pomiędzy naukowcami w celu budowania silnych zespołów projektowych.Wierzymy, iż różnorodność i wzajemnie uzupełniające się kompetencje pozwalają precyzyjnie identyfikować i skutecznie rozwiązywać problemy w projektach już na wczesnych etapach ich realizacji. W konsekwencji takie działania pozwalają na przygotowywanie efektywnych strategii komercjalizacji minimalizujących ryzyko niepowodzenia wdrożenia na rynek.