Aktualności

Czekając na jednorożca

Genialna myśl czy żmudna praca, który z tych aspektów daje większe szanse na innowacje na skalę globalną? Czy na powstawanie innowacyjnych rozwiązań jest jakaś metoda lub przepis, który gwarantuje sukces. Przekornie i tak i nie… Wracając jeszcze do tytułowego „jednorożca”…

Czytaj dalej

Patent na innowacyjny bioimplant

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał naukowcom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego patent na wynalazek pt. Element do wykonania zastawki serca oraz sposób wytwarzania zmodyfikowanej bakteryjnej celulozy do wytwarzania tego elementu. Jego twórcami są badacze z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej…

Czytaj dalej

Czy każdy wynalazek to innowacja?

Warto w pierwszym kroku odpowiedzieć na pytanie czym jest wynalazek a czym innowacja. Wynalazek to nowe, oryginale rozwiązanie o charakterze technicznym, opierając się na definicji urzędowej, przedmiot wynalazku może być objęty ochroną patentową. Innowacja natomiast najczęściej definiowana jest jako wdrożenie…

Czytaj dalej

Technology Readiness Level – co łączy projekty GUMed z projektami kosmicznymi?

Efektywna realizacji projektów badawczo-rozwojowych ze względu na jej wieloaspektową naturę wymaga kompleksowego planowania i kontroli realizacji działań. Aby skutecznie zarządzać projektami oraz zrozumiale komunikować się z partnerami zaangażowanymi w proces komercjalizacji warto używać wszelkich narzędzi, które mogą usprawnić te procesy….

Czytaj dalej

Podsumowanie konferencji „Uczelnie Otwarte na Innowacje”

Konferencja pt. Uczelnie Otwarte na Innowacje odbyła się 10 marca 2023 r. w Atheneum Gedanense Novum GUMed. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lidera projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjantów: Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego…

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6