Aktualności

Barwniki Safirinium wyróżnione w konkursie „Eureka! DGP”

Międzyuczelniany zespół badawczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: dr Przemysław Szafrański, dr Patryk Kasza i prof. Marek Cegła z UJ oraz dr inż. Joanna Fedorowicz z Katedry i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych GUMed i prof….

Czytaj dalej

Jak wypełnić formularz zgłoszenia informacji o wynikach badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego.

Wypełnianie Formularza zgłoszenia informacji o wynikach badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, nie jednego naukowca potrafi przytłoczyć. A już w szczególności w przypadku znaku towarowego. Dlatego też w tym poście zostanie Państwu objaśnione jak należy uzupełnić…

Czytaj dalej

Prawo własności – słowniczek pojęć w pigułce.

Własność zgodnie z definicją określoną w art. 140 Kodeksu cywilnego, jest uprawnieniem do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z wyłączeniem innych osób w granicach ustanowionych przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Właściciel danej rzeczy ma więc prawo do swobodnego zarządzania…
Czytaj dalej

Ocena technologii – TRL lekowy/szczepionkowy

Najczęściej stosowaną skalą do oceny zaawansowania rozwoju wynalazku jest skala gotowości technologicznej – TRL (Technology Readiness Level), często zamieszczana we wnioskach aplikacyjnych przez podmioty finansujące prace B+R. Skala TRL choć uniwersalna w swoim założeniu czasami może sprawiać trudności w przypadku…

Czytaj dalej

Wycena technologii – klucz do sukcesu komercjalizacji bezpośredniej

Efektywny proces zarządzania innowacjami jest nierozłącznie związany z koniecznością określania wartości opracowanych wynalazków.  Wycena technologii to proces oceny wartości technologicznej innowacji, know how oraz innych wartości niematerialnych i prawnych powstałych w efekcie opracowania nowego wynalazku. Głównym celem przygotowania wyceny jest…

Czytaj dalej

Procedura patentowa

Patent na wynalazek daje właścicielowi wyłączne prawo do czerpania finansowych korzyści z praktycznego wykorzystania danego rozwiązania. Oznacza to, że żadna firma bez naszej zgody nie będzie mogła produkować ani sprzedawać wynalazku, który został przez nas opracowany. Do ochrony patentowej można…

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10