Aktualności

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii

Nie każdy wie, że CTT GUMed jest członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej najlepszych polskich uczelni, a także przedstawicieli instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytutów badawczych oraz jednostek…

Czytaj dalej

CRISPR Therapeutics: Genetyczna rewolucja warta Nagrody Nobla

Sukcesy osiągane w dziedzinie terapii genowej stają się kluczowym elementem postępu w leczeniu chorób genetycznych. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów osiągnięć w tej dziedzinie jest firma CRISPR Therapeutics, która wyrosła powstała jako spin-off zaledwie kilka lat temu, a dziś jest…

Czytaj dalej

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Ruszył nabór zgłoszeń do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim…

Czytaj dalej

Programy EIT Health dla studentów i doktorantów oraz start-upów

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT Health) proponuje odpłatny lub bezpłatny udział w różnych kursach i warsztatach dla studentów oraz doktorantów. Za ukończenie części kursów można uzyskać punkty ECTS. W obecnej chwili trwa nabór do następujących kursów: Digital Medical Devices…

Czytaj dalej

Kolejny patent dla naukowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek P.436456 pt.: „Urządzenie do śródoperacyjnego pomiaru ukrwienia narządów przewodu pokarmowego podczas wybranych zabiegów chirurgicznych”. Wynalazek został opracowany opracowany przez zespół naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej pod…

Czytaj dalej

Crowdsoursing w badaniach i rozwoju

Możliwości korzystania z metody crowdsoursingu w badaniach i rozwoju ogólne informacje oraz wskazówki, gdzie można szukać inspiracji lub bezpośredniego włączenia się w działania przy użyciu tego narzędzia. Platformy umożliwiające działania szerokiej grupy osób nad wyzwaniami już istnieją, można tu wymienić…

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10