Aktualności

Informowanie o wynikach działalności naukowej oraz know-how

W każdym przypadku, gdy pracownik uczelni w wyniku prowadzonych na niej prac uzyskuje technologię, metodę lub inne rozwiązanie, które może mieć zastosowanie w gospodarce jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o tym fakcie. Powyższy obowiązek jest uregulowane na poziomie ustawowym, tj….

Czytaj dalej

Nagroda Naukowa AstraZeneca

AstraZeneca, Institute of Cancer Research (ICR) oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową AstraZeneca. Cel: Konkurs ma na celu wyłonienie w drodze konkursu badacza z Polski, który dołączy do grupy badawczej w Institute of Cancer…

Czytaj dalej

Drugi nabór wniosków w ramach działania Inkubator GUMed

Inkubator GUMed finansowanie dla projektów wdrożeniowych Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) ogłasza drugi nabór wniosków dla działania Inkubator GUMed. W ramach działania możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych służących zwiększeniu…

Czytaj dalej

Wynalazki GUMed prezentowane podczas targów MEDICA 2022

W dniach 14-17 listopada 2022 w Dusseldorfie odbyły się targi branży medycznej MEDICA 2022 podczas których po raz pierwszy były prezentowane wynalazki naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki współpracy Centrum Transferu Technologii GUMed z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferta naszych naukowców została zaprezentowana…

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6