Aktualności

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zachęca osoby posiadające doświadczenie i wiedzę specjalistyczną do rejestracji w bazie ekspertów Komisji Europejskiej. Spośród zarejestrowanych zgłoszeń, Komisja Europejska wybiera ekspertów, którzy będą wspierać Komisję w opracowywaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w…

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

11 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (ang. International Day of Women and Girls in Science). Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/70/212 z dnia 22 grudnia 2015 roku na wniosek ONZ do Spraw…

Czytaj dalej

Patent europejski dla badaczy GUMed

Z przyjemnością informujemy, iż wynalazek pt. ”Novel method for the isolation of biogenic amines from biological matricles” otrzymał patent wydany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO). Przedmiotem oferty jest nowy sposób izolacji amin biogennych z materiału biologicznego, który wykorzystuje ciecze jonowe…

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10