Aktualności

Czym jest EIT i jak wspomaga Innowatorów? Część II

Szanowni Państwo w poprzedniej części „Czym jest EIT Health i jak wspomaga Innowatorów. Część I” została przybliżona Państwu instytucja EIT. W II części publikacji zostaną zawarte informacje dotyczące rodzajów partnerstw oraz dotychczasowe korzyści jakie płynęły z przynależności do EIT. EIT…

Czytaj dalej

EIT Health Innovation Days

EIT Health Innovation Days to hackathon organizowany cyklicznie przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w zakresie zdrowia w regionalnych ośrodkach koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS), a także na uniwersytetach i w instytucjach partnerskich w całej Europie. W Polsce funkcję…

Czytaj dalej

Kompozycja fitozwiązków do zastosowania do wzmocnienia aktywności cytotoksycznej w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych

Przedmiotem wynalazku jest nowa mieszanina fitozwiązków resweratrolu, kwercetyny, genisteiny i kurkuminy stosowana podczas suplementacji chemioterapii w ostrych białaczkach limfoblastycznych.Ostre białaczki limfoblastyczne (ang. Acute lymphoblastic leukemia, ALL) według aktualnie obowiązującej klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, określane są jako nowotwory z prekursorowych komórek…

Czytaj dalej

II edycji e-Health Hackathon

CZYM JEST E-HEALTH HACKATHON? Rozwój współczesnej medycyny nie byłby możliwy bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Te towarzyszą lekarzom i pacjentom na każdym kroku w postaci algorytmów, sztucznej inteligencji, aplikacji, a digitalizacja systemu ochrony zdrowia obejmuje kolejne obszary. W obliczu współczesnych wyzwań ochrony…

Czytaj dalej

Współpraca uczelni z firmami

Jednym z elementów działalności uczelni jest aktywne wpieranie na rzecz rozwoju gospodarki m.in. w zakresie transferu wiedzy i technologii. W preambule ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ustawodawca zawarł ten element jako jeden z trzech pryncypiów. Wskazując „zasady funkcjonowania…

Czytaj dalej

TrainR4U: Training Course in Clinical Abdominal Ultrasound z EIT Health

O programie: TrainR4U to program w zakresie ultrasonografii jamy brzusznej, mający na celu poprawę umiejętności lekarzy w zakresie wykonywania skuteczniejszych, bezpieczniejszych i szybszych badań ultrasonograficznych jamy brzusznej. Na koniec programu jest przyznawany certyfikat potwierdzający udział w projekcie przez Uniwersytet w…

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10