Najpierw zgłoszenie patentowe potem publikacja

Zespół naukowy planujący wdrożenie danego rozwiązania na rynek, powinien odpowiednio zaplanować terminarz publikacji dotyczących istoty opracowywanego wynalazku, już na początkowym etapie prowadzonych badań.

Urząd patentowy udziela prawa ochronnego na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania.

W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest nowość wynalazku, zgłaszanego do ochrony patentowej. Urząd przed wydaniem decyzji patentowej skrupulatnie bada wszelkie dostępne informacje w temacie zgłaszanego wynalazku. Oczywiście nie może być mowy aby urząd udzielił patentu na wynalazek, który został już wcześniej zgłoszony do ochrony lub jest dostępny na rynku, ale nowość oznacza również, że zgłaszane do ochrony rozwiązanie nie mogło zostać ujawnione w jakikolwiek sposób, przed datą dokonania zgłoszenia patentowego. W praktyce oznacza to, że zespół naukowy planujący uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek, nie może opublikować opisu istoty wynalazku w polskim ani zagranicznym czasopiśmie naukowym, nie może prezentować szczegółów wynalazku na konferencjach, targach, wystawach czy zjazdach naukowych, nie może również przedstawiać szczegółów danego rozwiązania podczas spotkań branżowych czy choćby zajęć ze studentami. W obecnych czasach dodatkowym zagrożeniem przed ujawnieniem może być również nierozważny wpis opublikowany w mediach społecznościowych, w którym zdradzone zostaną szczegóły rozwiązania. Co istotnie, dla urzędu patentowego, nie będzie miało znaczenia czy ujawnienie nastąpiło przez samego twórcę, czy też inne osoby np. zespół naukowy lub uczelnie, w której zatrudniony jest twórca. Nie będzie miało też znaczenia czy ujawnienie nastąpiło w formie pisemnej, ustnej czy np. poprzez pokazywanie użycia danego rozwiązania na targach. Dlatego by nie stracić zdolności patentowej danego rozwiązania, niezwykle ważne jest aby wstrzymać się z ujawnieniem szczegółów opracowywanego wynalazku do czasu dokonania zgłoszenia do urzędu patentowego. Decydującą datą jest data wysłania zgłoszenia do urzędu patentowego, po tym dniu śmiało można wysyłać publikację do czasopisma czy zgłaszać dany wynalazek na targi.

W GUMed, pracę z rzecznikiem patentowym zapewnia Centrum Transferu Technologii (CTT). W celu umówienia konsultacji z rzecznikiem patentowym należy zgłosić się do biura CTT, rzecznik oceni potencjał danego rozwiązania i we współpracy z zespołem naukowych przygotuje i wyśle do urzędu patentowego zgłoszenie. Cały proces przebiega bardzo sprawnie, biuro rzeczników patentowych obsługujących GUMed zatrudnia wielu specjalistów z dziedziny medycznej, którzy mogą równolegle przygotowywać kilka niezależnych zgłoszeń.

Należy mieć na uwadze, iż projekty z prawidłowo zabezpieczonymi prawami własności, mają większe szanse na pozyskiwanie funduszy unijnych, stają się bardziej atrakcyjne dla funduszy inwestycyjnych oferujących współpracę przy rozwoju danego rozwiązania, ale także dla inwestorów czy partnerów biznesowych gotowych wdrożyć dane rozwiązanie na rynek. Uzyskanie ochrony patentowej daje uprawnionemu wyłączne prawo do zarobkowego lub zawodowego korzystania z opatentowanego wynalazku. Przyznany patent realnie podnosi wartość rynkową danego rozwiązania, może być również przedmiotem obrotu, można dokonać jego sprzedaży czy udzielić innemu podmiotowi licencji na korzystanie z niego.