XIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

XIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii za nami. W dniach 19-21 kwietnia br. w Sobieszewie Centra Transferu Technologii trzech gdańskich uczelni stanowiące Związek Uczelni im. D. Fahrenheita – Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański współorganizowały wydarzenie.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Marcin Gruchała Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.  Katarzyna Waligóra-Borek CTT GUMed przedstawiła proces konsolidacji centrów transferu technologii w ramach Związku Uczelni im. D. Fahrenheita oraz zaprezentowała inicjatywę „Jednego okienka dla biznesu” FarU – ForU – wspólnego punktu kontaktowego trzech uczelni dla otoczenia gospodarczego.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zgłębiania wiedzy eksperckiej oraz dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie transferowania wiedzy i technologii z nauki do biznesu. Swoimi doświadczeniami podzielili się z nami goście zagraniczni Christophere Haunold (ASTP) Marta Zgagacz (University of Colorado Boulder) Jacek Pluciński (University o Luxembourg)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *