Skąd brać kasę, czyli o źródłach finansowania

Masz pomysł. Zrobiłaś/eś badanie rynku – nikt jeszcze nie wprowadził takiego rozwiązania. Oczyma wyobraźni widzisz już artykuły w branżowych magazynach, że Twój produkt zrewolucjonizował świat, uratował komuś życie. Albo, że wchodzisz do apteki, a na półce leży produkt bazujący na Twoim rozwiązaniu. Tylko skąd wziąć kasę? Gdzie znaleźć finansowanie, które umożliwi przeprowadzenie odpowiednich badań?

W pierwszej kolejności, należy się zastanowić, na jakim etapie rozwoju jest Twoja technologia. Czy potrzebujesz finansowania na badania podstawowe? A może masz za sobą już pierwsza badania i poszukujesz wsparcia finansowego na potwierdzenie koncepcji i weryfikację laboratoryjną swojej technologii? Być może jesteś jeszcze dalej, masz już prototyp i trzeba go przetestować w warunkach rzeczywistych. Albo, Twoja technologia jest już gotowa do wdrożenia.

Badania podstawowe i przedwdrożeniowe

Finansowania na badania podstawowe z pewnością nie trzeba przedstawiać naukowcom. To właśnie badacze są ekspertami w zakresie pozyskiwania finansowania z Narodowego Centrum Nauki, w ramach takich programów jak OPUS, MINIATURA czy PRELUDIUM. Jak pokazują statystyki opublikowane w GUMed w 2022r., w 2021 roku badacze z naszej Uczelni realizowali 119 projektów finansowanych z NCN, na łączną kwotę 109 341 688,40 zł. (źródło: https://gumed.edu.pl/66925.html).

Dla projektów na trochę dalszym etapie zaawansowania, nasza uczelnia dysponowała środkami w ramach takich projektów jak: Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz Inkubator GUMed. Wprawdzie zakończyliśmy już nabór projektów do Inkubatora Innowacyjności 4.0, ale nieoficjalnie możemy podpowiedzieć, że niedługo rusza kontynuacja tego programu. Nasza uczelnia najprawdopodobniej będzie starała się o uzyskanie tych dodatkowych środków. W kwestii Inkubatora GUMed – pozostańcie czujni, nic nie jest przesądzone!

FENG

Szczęśliwie dla nas, na początku tego roku ruszyły programy w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Zmienił się podział dysponowania środków pomiędzy głównymi graczami, tj. PARP oraz NCBR. I o ile finansowanie z PARP jest dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców, o tyle o finansowanie z NCBR mogą się starać również organizacje badawcze, takie jak uczelnie wyższe. Jednak, warunkiem ubiegania się o te środki jest nawiązanie współpracy w ramach konsorcjum z przedsiębiorcom/ami. Jesteśmy na samym początku nowej perspektywy, a już w tej chwili do Centrum Transferu Technologii zgłaszają się przedsiębiorcy poszukujący w GUMed partnera do wspólnej realizacji projektu. Jeśli tylko jest taka możliwość, brokerzy innowacji łączą takich przedsiębiorców z zainteresowanym naukowcami i uczestniczą w rozmowach prowadzących do wspólnej realizacji projektu. Więcej informacji o programie FENG: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/

Fundusze VC

Inną ze ścieżek prowadzących do uzyskania dodatkowych środków na rozwój technologii, jest współpraca z funduszami Venture Capital(VC). Są to firmy, które specjalizują się w inwestowaniu w przedsięwzięcia obarczone dużym poziomem ryzyka. Jednak w tym wypadku należy wiedzieć, że finansowanie z VC jest zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorców, więc aby nawiązać taką współpracę, trzeba być gotowym na założenie spółki typu spin-off lub spin-out. Dopiero wtedy, fundusz VC będzie mógł dokapitalizować spółkę w zamian za akcje lub udziały w przedsiębiorstwie. Jeśli jesteś gotowy na założenie spółki spin-off lub spin-out, zgłoś się do brokerów innowacji z Centrum Innowacji Medycznych, którzy pomogą przygotować się do całego procesu.  

Podsumowując, jesteśmy w dobrym momencie na uzyskanie finansowania na rozwój technologii. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz się zgłosić zarówno do Centrum Transferu Technologii, lub naszej spółki celowej Centrum Innowacji Medycznych. W sprawie realizacji projektów pomocy udzielą również pracownicy z Biura Projektów GUMed.