Indywidualne konsultacje z ekspertami Centrum Transferu Technologii

Centra Transferu Technologii działając na styku nauki i biznesu zapewniają wsparcie w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych. Jednakże należy pamiętać, iż do istotnych zadań naszej jednostki należy również budowanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej. Jest to szczególnie istotne zagadnienie w przypadku podjęcia przez Naukowca decyzji o rozpoczęciu aktywności biznesowej poprzez komercjalizację pośrednią. W przypadku zakładania spółki typu spin off istotne jest posiadanie niezbędnych podstaw teoretycznych i praktycznych dot. prowadzenia biznesu. Wiedza ta jest również istotna z punktu widzenia budowania efektywnej komunikacji i wzajemnego zrozumienia z reprezentantami przemysłu takimi jak np. firmy farmaceutyczne, producenci urządzeń medycznych, fundusze inwestycyjne i inne podmioty. Do takich spotkań dochodzi zazwyczaj w przypadku rozmów dot. udzielenia licencji lub sprzedaży praw własności intelektualnej (komercjalizacja bezpośrednia) w których naukowcy mogą brać udział wspólnie z przedstawicielami CTT.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom przypominamy, iż w ramach naszej jednostki oferujemy spersonalizowany mentoring dla naukowców – Indywidualne konsultacje z ekspertami Centrum Transferu Technologii obejmujące m. in. takie obszary jak:

– Identyfikacja potencjału komercyjnego wynalazku i obszaru komercjalziacji.

– Wykorzystanie narzędzi poprawnej identyfikacji odbiorców w projektach oraz rozwiązań medycznych dostosowanych do potrzeb gospodarki.

– Budowanie strategii komercjalizacji dla wynalazków GUMed.

– Wsparcie Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. w zakresie tworzenia spółek spin off.

Ponadto wspieramy społeczność akademicką poprzez organizację seminariów i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, design thinking, tworzenia modeli biznesowych – iDays, EIT SCI-FI.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu z naszym biurem w celu umówienia terminu spotkania – tel 58 349 10 09 lub e-mail: ctt@gumed.edu.pl