Matchmaking, czyli jak znaleźć partnera do projektu?

Partnership is the new leadership

W dniach 21-22.11.2023 odbyła się konferencja Horizon4Poland organizowana przez Łukasiewicz ORGMASZ w Fabryce Norblina w Warszawie – jedno z największych wydarzeń matchmakingowych w Polsce, w której przedstawicielki Centrum Transferu Technologii GUMed: Joanna Przybytek-Kobierna i Karolina Kądziela wzięły udział. Na konferencji pojawiło się prawie 600 uczestników z Polski i z Europy. Hasło wydarzenia Partnership is the new leadership jest odwołaniem do idei, która przyświeca organizacji tego typu wydarzeń.

Czym jest matchmaking?

Słowo matchmaking z języka angielskiego ma swoje bezpośrednie konotacje z grami komputerowymi i oznacza system dobierania graczy oraz wyszukiwania serwerów. W większości gier komputerowych są to rozbudowane algorytmy, szacujące umiejętności graczy oraz przewidujące wyniki rozgrywek (źródło wikipedia).

W odniesieniu do wydarzeń o charakterze matchmakingu mówimy tutaj o platformie, na której spotykają się różni interesariusze poszukujący, bądź oferujący udział w konsorcjach projektowych, które w niedługim czasie przystąpią na przykład do jednego z konkursów programów unijnych, takich jak Horyzont Europa, czy Erasmus+, bądź programów krajowych.

Kto bierze udział w matchmakingu?

Interesariusze nierzadko pochodzą z różnych obszarów na przykład z uniwersytetów, SME, parków naukowo-technologicznych, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, a także regionów geograficznych na poziomie europejskim i międzynarodowym. W zależności od rodzaju konkursu i konsorcjum, do którego mają zamiar przystąpić, bądź którego stać się liderem-koordynatorem, uczestnicy spotkań matchmakingowych poszukują potencjalnych partnerów z konkretnych instytucji i firm.

Matchmaking może być dedykowany również dla samych naukowców (lub osób z konkretnej branży), jak to miało miejsce podczas Science Speed Dating zorganizowanym przez Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita aż dwukrotnie w 2023 roku. Podczas 3-minutowej sesji można było wymienić doświadczenia i sprawdzić, czy jest możliwość nawiązania współpracy w ramach konkursów grantowych.

Jaki jest cel?

Głównym założeniem spotkań jest celowany lub losowy networking. Organizatorzy wydarzeń nierzadko proponują pobranie aplikacji lub zalogowanie się na platformę, na której każdy uczestnik zakłada profil i podaje informacje na temat swojej organizacji, firmy, bądź instytucji z zaznaczeniem obszarów zainteresowań projektowych. W ten sposób można umówić się również na sesję o konkretnej godzinie z przydzielonym numerem stolika (networking celowany). Jednak nie zawsze się tak dzieje i spotkania mają charakter bardziej losowy (networking przypadkowy), podczas których można zastosować technikę elevator pitch, czyli krótkiej autoprezentacji, która może przesądzić o sukcesie naszej propozycji lub projektu.

Jak wygląda wydarzenie?

Matchmaking odbywa się przeważnie na konferencjach, większych spotkaniach, wydarzeniach, przy okazji których organizuje się krótkie kilku- lub kilkunastominutowe sesje. Na wybranej sali stoi od kilkunastu do kilkudziesięciu stolików z numerkami. Obsługa wydarzenia przygotowuje widoczny dla wszystkich zegar i zaprasza pierwsze osoby do umówionych stolików. Każde spotkanie trwa określoną liczbę minut i po tym, kiedy ten czas mija, możemy usłyszeć sygnał kończący daną sesję.

Dlaczego warto wziąć udział w matchmakingu?

Niewątpliwą korzyścią udziału w matchmakingu jest nawiązanie osobistej relacji i kontakt twarzą w twarz z przedstawicielem potencjalnego partnera w projekcie. Najbardziej efektywne sojusze opierają się na wzajemnym zaufaniu do wszystkich członków konsorcjum, co jest podstawą bezpieczeństwa psychologicznego w realizacji projektów. Zaufanie buduje się poprzez relacje międzyludzkie, które mogą mieć swój początek na kilkuminutowej sesji matchmakingowej. Uczestniczenie w tego typu wydarzeniach buduje również nasze portfolio kontaktów, do których możemy wrócić w dowolnej chwili naszej kariery zawodowej.