Foundation Medicine: od spin-offu MIT, przez wsparcie Billa Gatesa po strategiczne partnerstwo z Roche

W branży medycznej niewiele firm może poszczycić się tak udaną historią jak Foundation Medicine będącej jedną z czołowych firm w dziedzinie diagnostyki genetycznej. Jej interesująca historia rozpoczęła się w elitarnym Massachusetts Institute of Technology (MIT), gdzie grupa utalentowanych naukowców postanowiła zmienić oblicze medycyny poprzez transfer rewolucyjnych pomysłów z laboratoriów badawczych na grunt praktyki klinicznej. Dziś podmiot stanowi wzorcowy przykład udanej komercjalizacji innowacji i transferu technologii powstałych w środowisku akademickim do gospodarki.

Foundation Medicine powstała w 2010 roku jako rezultat współpracy naukowców z MIT w składzie: Matthew Meyerson, Levi Garraway i Todd Golub.  To właśnie z laboratoriów tych utalentowanych badaczy wyłoniła się koncepcja wykorzystania metody testowania 238 mutacji DNA na dużych panelach do personalizacji leczenia onkologicznego. Foundation Medicine opracowuje, produkuje i sprzedaje testy profilowania genomowego oparte na technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS) dla guzów litych, nowotworów hematologicznych i mięsaków. Technologia opracowana przez firmę pozwalana zidentyfikować unikalne mutacje genetyczne w komórkach nowotworowych, co w konsekwencji pozwala na dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Usługi Oferowane Przez Foundation Medicine:

  1. FoundationOne® Genomic Profiling: Kompleksowe narzędzie diagnostyczne, które analizuje ponad 300 genów związanych z nowotworami. Otrzymane informacje pomagają lekarzom dostosować terapie do konkretnego profilu genetycznego pacjenta.
  2. FoundationOne®Liquid Biopsy: Innowacyjne podejście, które pozwala na analizę wolnego DNA krążącego we krwi pacjenta. To nieinwazyjne rozwiązanie umożliwia monitorowanie zmian w genomie nowotworu bez konieczności pobierania tkanki.
  3. FoundationCORE™ Biobank: Kolekcja próbek tkanki nowotworowej, stanowiąca cenny zasób do badań nad nowymi terapiami i lekami przeciwnowotworowymi.

Foundation Medicine narodziła się jako spin-off, mający za zadanie rozwój i wdrożenie do gospodarki technologii powstałej na uczelni. Aby to osiągnąć niezbędne było znalezienie finansowania na prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Aktywną współpraca z funduszami inwestycyjnymi sprawiła, iż już w pierwszych miesiącach działalności spin off pozyskał 25 mln dolarów od inwestorów prywatnych. Niebawem działalnością firmy zainteresował się jeden z najbardziej wpływowych przedsiębiorców i filantropów na świecie – Bill Gates. Partnerstwo z założycielem Microsoftu nie tylko podniosło prestiż firmy, ale także odegrało kluczową rolę w przyspieszeniu rozwoju opracowywanych technologii. Bill Gates, będący zagorzałym zwolennikiem postępu technologicznego w dziedzinie medycyny, zainwestował znaczne środki finansowe w Foundation Medicine.
Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju firmy było nawiązanie strategicznej współpracy z jednym z największych koncernów farmaceutycznym na świecie. W 2018 roku Foundation Medicine stała się integralną częścią Roche, globalnego lidera w dziedzinie diagnostyki in vitro i medycyny personalizowanej. Przejęcie firmy przez potężny koncern farmaceutyczny otworzyło nowe możliwości rozwoju technologicznego i eksploracji nowych obszarów badawczych.

Foundation Medicine odgrywa kluczową rolę w rozwoju personalizowanej onkologii na świecie. Dzięki precyzyjnej analizie genetycznej, lekarze uzyskują dostęp do informacji, które pozwalają na indywidualne podejście do leczenia nowotworów co zwiększa skuteczność leczenia, minimalizując jednocześnie skutki uboczne. Aktywnie angażując się w badania nad rzadkimi nowotworami firma wspiera diagnostykę pacjentów dotkniętych chorobami o niewielkiej rozpoznawalności co daje nadzieję na pojawienie się nowych perspektyw terapeutycznych. Jej ciekawa historia jako spin-off z MIT stanowi istotną część jej dziedzictwa, której korzenie sięgają pionierskich badań na jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie a innowacyjne podejście do analizy genomu pacjentów przekształca personalizowaną onkologię w rzeczywistość.