Dlaczego wdrożenie trwa tak długo?

Przede wszystkim na wdrożenie powinniśmy patrzeć jak na proces, który składa się z wielu etapów. Początek procesu  możemy przyjąć w chwili, gdy w wyniku realizacji badań część z otrzymanych wyników może mieć potencjał do wdrożenia, innymi słowy może mieć zastosowanie…

Czytaj dalej

Czy każdy wynalazek jest atrakcyjny dla biznesu?

Aby wdrożenie nowej technologii na rynek miało szanse zakończyć się sukcesem kluczowe dla Twórców wynalazku powinno stać się znalezienie odpowiedzi na pytanie o biznesową atrakcyjność zaproponowanego rozwiązania. Praktyka pokazuje, iż to co w świecie nauki jest wartościowe nie zawsze spełnia…

Czytaj dalej

Wynalazki GUMed na targach ARAB HEALTH 2023

Centrum Transferu Technologii sukcesywnie prezentuje ofertę technologiczną GUMed podczas targów typu „science to business”. Centrum Transferu Technologii po raz kolejny zaprezentowało wynalazki GUMed podczas targów medycznych. Tym razem były to targi ARAB HEALTH 2023, które odbyły się w dniach od…

Czytaj dalej

Czy pracownik może uzyskać prawa własności intelektualnej do wyników badań naukowych, które powstały na uczelni?

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej PSWiN) reguluje kwestie dotyczące zarówno komercjalizacji wyników badań naukowych przez uczelnię, jak również daje taką możliwość pracownikowi. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby to pracownik stał się właścicielem praw i mógł realizować samodzielnie…

Czytaj dalej
1 2 3

Jaka jest idea naszego bloga?

Poruszać tematy codzienne z pracy brokera technologii – czyli osób realizujących zadania w Centrum Transferu Technologii.

Nasz zespół będzie, w poszczególnych wpisach, przybliżał kwestie związane z innowacjami, potencjałem komercjalizacyjnym, transferem technologii oraz innymi kwestiami, które dotyczą komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych.

Dla kogo jest dedykowany nasz blog?

Blog kierujemy do społeczności akademickiej, tj. Studentów, Doktorantów, Pracowników, Współpracowników oraz do wszystkich osób, które zainteresowane są transferem wyników badań naukowych z uczelni do gospodarki.

Blog jest dla Państwa, dlatego jeżeli są tematy szczególnie interesujące zachęcamy do przesłania ich na adres ctt@gumed.edu.pl, a my sukcesywnie będziemy poruszać zaproponowane przez Państwa zagadnienia.