Stwórz MVP a uratujesz swoje (lub innych) pieniądze i czas. (część druga)

Członkowie zespołów naukowych prowadzących prace badawczo-rozwoje powinni dążyć do budowania i podnoszenia kompetencji z zakresu poprawnego tworzenia MVP.  Posiadanie umiejętności w tym obszarze pozwala zwiększać efektywność uzyskiwanych rezultatów w prowadzonych projektach badawczo-rozwojowych, w szczególności tych o charakterze komercyjnym. W tym celu warte zainteresowania są narzędzia zgodne z założeniami metody Lean Startup. Poprzez swoją logikę i prostotę pozwala ona definiować podstawowe założenia dotyczące planowanego prototypu nawet osobom posiadającym niewielkie kompetencje biznesowe. Przygotowanie precyzyjnych założeń dot. MVP możliwe jest do przeprowadzenia w następujących krokach:

  1. Zdefiniowanie problemu

Prace nad przygotowaniem założeń dot. MVP powinny rozpocząć się od zdefiniowania istoty problemu, które zespół naukowy poprzez zaproponowane rozwiązanie zamierza rozwiązać. Należy skupić na najważniejszych problemach ograniczając ich liczbę do maksymalnie trzech.

  1. Analiza rynku istniejących rozwiązań.

Następnie należy przeprowadzić analizę rynku istniejących, alternatywnych rozwiązań w celu dokładnego poznania funkcjonalności produktów wraz z analizą modeli biznesowych stosowanych przez konkurencję. Istotne jest również zbadanie wielkości rynku tj. potencjalnej liczby klientów, którego zaproponowane rozwiązanie będzie dotyczyć.

  1. Zdefiniowanie klienta.

Celem kolejnego kroku jest dokładne określenie do kogo adresowane będzie nasze rozwiązanie wraz z podziałem na użytkownika i płatnika aby precyzyjnie określić oczekiwania dot. jakości, ceny i innych istotnych aspektów dla odbiorców. Ważne jest uzyskanie pewności, iż zdefiniowane problemy dotyczą naszych grup docelowych

  1. Przygotowanie prototypu i jego weryfikacja z potencjalnymi klientami.

W oparciu o zebrane informacje zespół projektowy przygotowuje prototyp posiadające najważniejsze funkcjonalności, będące odpowiedzią na istotę zdefiniowanego problemu oraz potrzeby klienta. Wskazane jest aby MVP posiadał unikalne cechy pozwalające na budowanie przewag konkurencyjnych nad rozwiązaniami znanymi na rynku. Stworzone rozwiązanie należy zaprezentować potencjalnym klientom należących do grupy tzw. early adopters. Jest grupa klientów stanowiąca jedynie około kilkunastu procent całego rynku jednak posiadająca największą siłę oddziaływania w zakresie budowania opinii wśród pozostałych grup.

  1. Analiza opinii i wprowadzanie zmian.

Po zakończonych testach z potencjalnymi klientami otrzymane informacje poddawane są analizie a jej wyniki są podstawą do wprowadzania usprawnień po których następuje ponowna prezentacja prototypu potencjalnym klientom.

Omawiana metoda prototypowania z powodzeniem może być stosowana w następujących obszarach medycznych:

– Elektroniczne i mechaniczne urządzenia medyczne obejmujące sprzęt diagnostyczny, śródoperacyjny i rehabilitacyjny zarówno stosowany stacjonarnie jak i zdalnie (np. w formie telemedycyny).

– Aplikacje do zarządzania dietą, zdrowiem i kondycją fizyczną oraz rozwiązania do zdalnego monitorowania kondycji (takie jak śledzenie kroków/bicia serca/temperatury) zintegrowane z urządzeniami ubieralnymi.

– Systemy informatyczne służące do zarządzania informacją w placówkach zdrowia.

– Inne rozwiązania teleinformatyczne w medycynie

Prototypowanie zgodnie z założeniami Minimum Viable Product w przypadku projektów dot. opracowywania nowych leków lub urządzeń medycznych znajduje racjonalne uzasadnienie do etapu badań przedklinicznych włącznie. Istotą badań klinicznych jak i procesu certyfikacji urządzeń medycznych jest ich weryfikacja w warunkach co najmniej zbliżonych do rzeczywistych co jest sprzeczne z ideą testowania wczesnego prototypu. Ponadto wymagania prawne dot. procedur prowadzenia badań klinicznych jak i przepisów dot. certyfikacji urządzeń medycznych posiadającego również uniemożliwiają wykorzystanie rozwiązania, które posiada wyłącznie kluczowe funkcjonalności. Badacze powinni mieć także świadomość metoda MVP ma ograniczenia związane z ryzykiem testowania „surowego” prototypu. Działając w interesie pacjenta przygotowanie i testowanie MVP warunkach klinicznych nie powinno odbywać się  wśród pacjentów wymagającej specjalistycznej opieki, w szczególności w stanach zagrażających życiu.

Zachęcamy do kontaktu z nami jeeśli zainteresował Państwa nasz wpis i chcieliby Państwo pogłębić tematykę związaną z MVP.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *